Co je to?
Definice výrazu, termínu Nocebo. Co znamená odborný pojem Nocebo z kategorie Lékařství?

Co je to Nocebo? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Nocebo

Nocebo je pojmenování efektu, při kterém člověk předpokládá, že způsob a prostředky jeho léčby jeho zdravotní stav spíše zhoršují, než léčí, a v důsledku tohoto přesvědčení pak skutečně dojde ke zhoršení. Nocebo je latinské slovo a jeho význam v překladu je uškodím. Při experimentech s nocebem se pacientům podává neškodná látka, ale jsou informováni o tom, že se budou projevovat vedlejší účinky. Velký počet účastníků pak tyto účinky zaznamená.
Proč nocebo takto funguje, není bezpečně prokázáno, ovšem předpokládá se propojení pacientovy mysli s předjímáním na základě předcházejících zkušeností. Lékař pak musí zvážit, kolik informací by měl pacientovi sdělit, aby tento efekt nevyvolával.


Co je to Nocebo? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Nocebo. Co znamená odborný pojem Nocebo z kategorie Lékařství?

Chyby vyhrazeny. Napsáno redaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Nocebo s přáteli a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Nocebo se nachází v sekci Lékařství

Klíčová slova: formulace, odborné názvosloví, terminologie, názvosloví, přesný význam, Nocebo, definice, lexikon, význam slova, co znamená, synonymum, pojem, informace, heslo, slovník, slovo, termín, Lékařství


Pojem Nocebo je v kategorii Lékařství, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Nocebo můžete dozvědět následující

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Nocebo efekt se projevuje, když lidé očekávají, že léčba nebo její způsob zhorší jejich zdravotní stav a ten se v důsledku jejich očekávání skutečně zhorší. Je opakem placebo efektu.[1][2]
Slovo nocebo pochází z latiny a překládá se jako uškodím.
Efekt nastává například v situaci, kdy je pacientovi podána neutrálně působící látka, ale je mu oznámeno, že se projeví vedlejší účinky. Při experimentech, které byly v této souvislosti provedeny, buď všichni nebo velká část účastníků tyto vedlejší příznaky zaznamenala. Nastává ale také, pokud je jen oznámená cena léčby velká.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Najít slovo Nocebo ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Nocebo ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Nocebo na Youtube

Najít pojem Nocebo ve fulltextu Seznam.cz

Hledat heslo Nocebo ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Nocebo ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Nocebo například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Nocebo? resp. jaká je definice slova Nocebo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nocebo, odpověď na dotaz co je to Nocebo?. Víte např. kdo to je Margaret Thatcherová? Znáte a víte kdo je Hynek Čermák? Ke každému slovo může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Lékařství. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.