Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Botanika. Co znamená pojem Botanika z kategorie Rostliny?

Co to je Botanika? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Botanika?

Botanika je označení vědního oboru. Slovo pochází z řečtiny. Jde o nauku o rostlinách. Botanika se jinak nazývá také fytologie nebo česky rostlinopis. Dělí se dále na botaniku obecnou a botaniku speciální. Botanika obecná zahrnuje morfologii, geobotaniku, taxonomii, ekologii, fyziologii, paleobotaniku a genetiku. Botanika speciální se zaměřuje na určité skupiny rostlin, jak jsou řasy, lišejníky, mechy, houby, kapraďorosty, dřeviny, tajnosnubné rostliny nebo jednosnubné rostliny. Tyto skupiny mají své odborné názvy – algologie, lichenologie, bryologie, mykologie, pteridologie, dendrologie, kryptogamologie a fanerogamologie.
Botanika je svými výzkumy a poznatky užitečná také v dalších oblastech, jako je průmysl, zemědělství, lékařství, lesnictví i krajinářství. Ten, kdo se zabývá botanikou, je botanik nebo botanička. Botanika je dávná disciplína, její prvopočátky lze najít již u starověkých lékařů. Samostatnou vědní disciplínou je přibližně od 17. století.


Co je to Botanika? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Botanika. Co znamená pojem Botanika z kategorie Rostliny?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s kolegy na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Botanika se nachází v sekci rostliny

Klíčová slova: formulace, co to je, heslo, definice, význam pojmu, odborné názvosloví, slovník, přesný výraz, rostliny, definice pojmu, co je to Botanika?, názvosloví, wiki, pojem, přesný význam, termín, rostliny, lexikon


Pojem Botanika je v kategorii rostliny, ilustrační obrázek

Co označuje termín Botanika? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Botanika (řidčeji fytologie, dříve též rostlinopis) je přírodní věda spadající do velkého okruhu biologických oborů. Zkoumá tu část přírody, kterou označujeme termínem flóra, tedy rostliny (Archaeplastida) a ze spíše tradičních důvodů i nepříbuzné skupiny řas (všechna fotosyntetizující protista) a houby. Někdy bývají pod její působnost zahrnovány i bakterie či prokaryota obecně. Za zakladatele botaniky je tradičně považován řecký myslitel Theofrastos.

Více informací o pojmu Botanika lze najít v následujících zdrojích

Zkusit najít heslo Botanika ve Wikizdrojích

Zkusit najít výraz Botanika ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Botanika ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Botanika ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat slovo Botanika na Google.cz

Vyhledat heslo Botanika ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Botanika například ve videích na Youtube, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Nyní už nejspíš víte co to je Botanika? resp. co je to Botanika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Botanika, odpověď na dotaz co je to Botanika?. Víte např. kdo to je Zdeněk Podhůrský? Znáte a víte kdo je Ježíšek? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než rostliny). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?