Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Botanika. Co znamená pojem Botanika z kategorie Rostliny?

Co je Botanika? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Botanika?

Botanika je označení vědního oboru. Slovo pochází z řečtiny. Jde o nauku o rostlinách. Botanika se jinak nazývá také fytologie nebo česky rostlinopis. Dělí se dále na botaniku obecnou a botaniku speciální. Botanika obecná zahrnuje morfologii, geobotaniku, taxonomii, ekologii, fyziologii, paleobotaniku a genetiku. Botanika speciální se zaměřuje na určité skupiny rostlin, jak jsou řasy, lišejníky, mechy, houby, kapraďorosty, dřeviny, tajnosnubné rostliny nebo jednosnubné rostliny. Tyto skupiny mají své odborné názvy – algologie, lichenologie, bryologie, mykologie, pteridologie, dendrologie, kryptogamologie a fanerogamologie.
Botanika je svými výzkumy a poznatky užitečná také v dalších oblastech, jako je průmysl, zemědělství, lékařství, lesnictví i krajinářství. Ten, kdo se zabývá botanikou, je botanik nebo botanička. Botanika je dávná disciplína, její prvopočátky lze najít již u starověkých lékařů. Samostatnou vědní disciplínou je přibližně od 17. století.


Co je to Botanika? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Botanika. Co znamená pojem Botanika z kategorie Rostliny?

Všechny údaje jsou bez záruky. V obsahu stránek mohou být pravopisné, faktické chyby i nepřesnosti. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Botanika s kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Botanika se nachází v kategorii rostliny

Klíčová slova: terminologie, co znamená, přesný výraz, synonymum, formulace, definice, odborné názvosloví, co je to Botanika?, význam, Botanika, vysvětlení, odborný výraz, přesný význam, pojem, názvosloví, terminus technicus, termín, informace


Pojem Botanika je v kategorii rostliny, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Botanika?

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Botanika (řidčeji fytologie, dříve též rostlinopis) je přírodní věda spadající do velkého okruhu biologických oborů. Zkoumá tu část přírody, kterou označujeme termínem flóra, tedy rostliny (Archaeplastida) a ze spíše tradičních důvodů i nepříbuzné skupiny řas (všechna fotosyntetizující protista) a houby. Někdy bývají pod její působnost zahrnovány i bakterie či prokaryota obecně. Za zakladatele botaniky je tradičně považován řecký myslitel Theofrastos.

Pro více informací o heslu Botanika zkuste navštívit tyto odkazy

Najít heslo Botanika ve Wikizdrojích

Zkusit najít termín Botanika ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Botanika ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Botanika ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Botanika na Youtube

Zkusit najít heslo Botanika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Botanika například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Botanika? resp. jaký je význam slova Botanika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Botanika, odpověď na dotaz co je to Botanika?. Víte např. kdo to je Zdeněk Bakala? Znáte a víte kdo je Vendula Fialová? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než rostliny). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?