Co je to?
Výraz, termín, definice slova Fakultní nemocnice. Co znamená odborný pojem Fakultní nemocnice z kategorie Lékařství?

Co je Fakultní nemocnice? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Fakultní nemocnice?

Fakultní nemocnice jsou druh nemocnic, ve kterých se poskytují obvyklé zdravotnické služby a současně zde probíhá výzkum a vývojová činnost. Spolupracuje s lékařskou fakultou a svou praxi zde vykonávají budoucí lékaři. Spolupráce s lékařskou fakultou je velmi úzká, některé ústavy a kliniky mají společné. V České republice jsou fakultní nemocnice příspěvkovými organizacemi a jejich nadřízeným je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Vojenskou fakultní nemocnici řídí Ministerstvo obrany ČR.
V roce 2014 měla proběhnout změna fakultních nemocnic na nemocnice univerzitní. Tato změna by znamenala, že nemocnici by řídila správní rada, která by jmenovala ředitele. Ve správní radě měli být zastoupeni zástupci vysoké školy, kraje i státu. Státní majetek ve správě fakultních nemocnic měl být převeden bezúplatně. Privatizace či zánik nemocnice by byly možné pouze ze zákona. Tato přeměna nakonec nebyla schválena.


Co je to Fakultní nemocnice? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Fakultní nemocnice. Co znamená odborný pojem Fakultní nemocnice z kategorie Lékařství?

Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Definici slova Fakultní nemocnice můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Fakultní nemocnice je v kategorii lékařství

Klíčová slova: informace, vysvětlení, synonymum, slovo, Fakultní nemocnice, lékařství, termín, přesný výraz, definice, co je to Fakultní nemocnice?, význam slova, co znamená, lexikon, význam, definice pojmu, terminus technicus, lékařství, popis


Pojem Fakultní nemocnice je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Fakultní nemocnice? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Fakultní nemocnice spolupracují s příslušnou lékařskou fakultou, mají společné kliniky a ústavy, a např. v České republice jsou jako příspěvkové organizace řízeny přímo Ministerstvem zdravotnictví. Kromě poskytování zdravotnických služeb také uskutečňují související výzkumnou a vývojovou činnost. Na klinikách a ústavech se v součinnosti s lékařskou fakultou uskutečňuje také praktická výuka mediků. Jediná vojenská fakultní nemocnice je příspěvkovou organizací Ministerstva obrany.
K roku 2014 byla plánována jejich přeměna na tzv. univerzitní nemocnice, kde by již ředitele nejmenoval ministr zdravotnictví, ale jejich správní rada, obsazená jak zástupci státu, tak příslušné vysoké školy a kraje. Dosavadní majetek, který patří státu a který fakultní nemocnice jen spravují, měl být na univerzitní nemocnice bezúplatně převeden. Zrušení či zprivatizování takové nemocnice mělo být možné pouze na základě zákona. K tomu však nakonec nedošlo.

Zkuste zjistit více informací o slovu Fakultní nemocnice v následujících zdrojích

Hledat heslo Fakultní nemocnice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Fakultní nemocnice ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat pojem Fakultní nemocnice ve Wikislovníku

Zkusit najít frázi Fakultní nemocnice na Google obrázcích

Najít slovo Fakultní nemocnice ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat výraz Fakultní nemocnice ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Fakultní nemocnice například ve fulltextu Yahoo.com, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Teď už víte co znamená slovo Fakultní nemocnice? resp. co se skrývá pod slovem Fakultní nemocnice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Fakultní nemocnice, odpověď na dotaz co je to Fakultní nemocnice?. Víte např. kdo to je Bankovní poradce? Znáte a víte kdo je Nikita Machytková? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než lékařství. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si na barvy estonské státní vlajky nebo Bulharska? Pokud tápete, podívejte se na odpověď sem.