Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo ZPS. Co znamená pojem ZPS z kategorie Zkratky?

Co to je ZPS? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu ZPS

ZPS je zkratka sousloví změněná pracovní schopnost. Je to termín týkající se osob s nějakým postižením, nejčastěji tělesným. Dle zákona je ZPS občan, který má pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění, popřípadě přípravy k pracovnímu uplatnění. Existují pracovní pozice určené speciálně pro handicapované jedince, ale je jich stále nedostatek navzdory snahám státu podporovat jejich vznik např. daňovým zvýhodněním takového zaměstnavatele.
Na základě zákona 435/ 2004 Sb platného od 1.10. 2004 došlo ke změně terminologie. Nyní se místo "občana se změněnou pracovní schopností" používá označení "fyzická osoba se zdravotním postižením" (OZP).


Co je to ZPS? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo ZPS. Co znamená pojem ZPS z kategorie Zkratky?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova ZPS můžete samozřejmě sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz ZPS je v sekci Zkratky

Klíčová slova: názvosloví, co je to ZPS?, Zkratky, přesný význam, heslo, význam, pojem, slovo, vysvětlení, wiki, lexikon, definice pojmu, popis, synonymum, odborný výraz, slovník, význam pojmu, definice


Pojem ZPS je v kategorii Zkratky, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo ZPS ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat pojem ZPS ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem ZPS na Youtube

Zkusit najít termín ZPS ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít slovo ZPS ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo ZPS ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo ZPS například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo ZPS? resp. co vlastně znamená slovo ZPS? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu ZPS, odpověď na dotaz co je to ZPS?. Víte např. kdo to je Pravdoláskař? Znáte a víte kdo je Eva Perkausová? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Zkratky. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.