Co je to?
Výraz, termín, definice slova Biokoridor. Co znamená odborný pojem Biokoridor z kategorie Příroda?

Co je to Biokoridor? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Biokoridor

Biokoridor je označení pro určitou oblast, na kterém určité organizmy nežijí dlouhodobě ani trvale, protože tam nejsou pro takovou existenci podmínky, ale přes toto území se organizmy přesunují mezi biocentry. Často jde o přírodní plochy, upravenou krajinu nebo i umělé prvky.
Biokoridorem mohou být křoviny, živé ploty, meze, strouhy, pole, uměle vytvořené přechody přes silnicee a další.


Co je to Biokoridor? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Biokoridor. Co znamená odborný pojem Biokoridor z kategorie Příroda?

Vyhrazujeme si možnost chyb v uvedených textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s kamarády na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Termín Biokoridor patří do kategorie příroda

Klíčová slova: odborný výraz, význam pojmu, Biokoridor, popis, slovník, vysvětlení, informace, definice, lexikon, názvosloví, pojem, příroda, termín, terminus technicus, wiki, formulace, terminologie, definice pojmu


Pojem Biokoridor je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Biokoridor? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Biokoridor (myslivecky vexl) je přírodní pás spojující stanoviště obývané živočichy, rostlinami a dalšími organismy. Biokoridory umožňují migraci organismů mezi těmito stanovišti.

Další informační zdroje o slovu Biokoridor

Najít výraz Biokoridor ve fulltextu Seznam.cz

Najít heslo Biokoridor ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Biokoridor na Google.cz

Hledat videa s názvem Biokoridor na Youtube

Najít termín Biokoridor ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Biokoridor ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Biokoridor například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Microsoft Bing, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Biokoridor? resp. jaký je přesný význam slova Biokoridor? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Biokoridor, odpověď na dotaz co je to Biokoridor?. Víte např. kdo to je Teenager? Znáte a víte kdo je Tereza Martincová? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je příroda. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících definice odborných pojmů, slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.