Co je to?
Definice odborného termínu, slova Precedent. Co znamená pojem Precedent z kategorie Právo?

Co je to Precedent? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Precedent?

Precedent neboli precedens je pojem pocházející z latiny a označující něco dřívějšího nebo podobného, v právní nauce podobný dřívější případ, na jehož základě se odehrává pozdější rozhodnutí. Taková rozhodnutí náleží soudu, popřípadě správnímu orgánu.
Precedent musí být prvotním rozhodnutím ve věci, podle něj se pak soudí i další případy. Jedná se o závazný formální právní přístup, uznávaný i v mezinárodním právu.


Co je to Precedent? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Precedent. Co znamená pojem Precedent z kategorie Právo?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Precedent patří do sekce Právo

Klíčová slova: terminus technicus, přesný význam, popis, odborné názvosloví, Precedent, synonymum, pojem, Právo, odborný výraz, terminologie, co je to Precedent?, slovo, wiki, lexikon, význam slova, názvosloví, heslo, definice


Pojem Precedent je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Precedent? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Precedens nebo precedent (z lat. praecedere, předcházet) znamená předchozí, dřívější obdobný případ. Jako odborný termín se v právu používá pro precedenční (předchozí) rozhodnutí soudu, případně správního úřadu v podobné věci.
Precedent je judikát (=soudní rozhodnutí), které je prvním řešením daného případu, dosud právem neupraveného. Soudní precedent je uznáván jako formálně závazný pramen práva v angloamerickém typu právní kultury (judge made law, case law) a v mezinárodním právu. Dnes již malý význam mají správní precedenty. V kontinentálním typu právní kultury rozhodnutí vyšších soudů nejsou formálně obecně závazná a vymahatelná, ale klíčové judikáty vytvořené podle zákonů a normativních právních smluv mají kvaziprecedenční význam.

Hledejte pojem Precedent v následujících vyhledávačích

Hledat slovo Precedent na Google.cz

Hledat heslo Precedent ve vyhledávači Yandex

Vyhledat pojem Precedent ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Precedent ve Wikimedia Commons

Najít výraz Precedent ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Precedent ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Precedent například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Precedent? resp. co znamená slovo Precedent? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Precedent, odpověď na dotaz co je to Precedent?. Víte např. kdo to je Školník? Znáte a víte kdo je Violetta? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Právo). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.