Co je to?
Odborný výraz, definice slova Akcent. Co znamená pojem Akcent z kategorie Český jazyk?

Co je to Akcent? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Akcent?

Akcent čili slovní přízvuk zdůrazňuje konkrétní slabiku nějakého slova. Většinou se jedná o zvýšení hlasu a také jeho zesílení. Akcent je zařazován k zvukovým vlastnostem jazyka, k suprasegmentálním prvkům. Jeho umístění může v některých jazycích ovlivnit výslovnost celé slabiky i některých dalších hlásek, které se nacházejíc před nebo za akcentem. Někdy je tímto pojmem označena změna přízvuku řeči, která je způsobena vlivem jiného jazyka, nářečí, špatné znalosti jazyka nebo onemocnění či poruchy.
Jazyky, které mají pevný slovní přízvuk, ho mají umístěn vždy na určené slabice (v češtině se jedná o první slabiku), u jazyků s přízvukem pohyblivým se může jednat o kteroukoli slabiku. Přízvuk také ovlivňuje výslovnost. Kromě hlavního přízvuku mohou mít dlouhá slova i přízvuk vedlejší.


Co je to Akcent? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Akcent. Co znamená pojem Akcent z kategorie Český jazyk?

Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Akcent můžete samozřejmě sdílet s vašimi známými a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Termín Akcent je v sekci Český jazyk

Klíčová slova: odborný výraz, vysvětlení, wiki, lexikon, definice pojmu, pojem, formulace, termín, význam slova, co znamená, terminus technicus, heslo, význam pojmu, terminologie, přesný výraz, popis, odborné názvosloví, přesný význam


Pojem Akcent je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Akcent dozvíte následující

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Akcent (lat.) znamená:
♦ přízvuk – v jazykovědě, důraz na určitou slabiku.
♦ v běžné řeči cizí přízvuk, odlišná výslovnost cizince nebo dialekt.

Pro více informací o heslu Akcent zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít frázi Akcent ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Akcent ve vyhledávači Yandex

Vyhledat pojem Akcent ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Akcent na Youtube

Najít termín Akcent ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat pojem Akcent ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Akcent například ve fulltextu Google.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Akcent? resp. co přesně označuje termín Akcent? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Akcent, odpověď na dotaz co je to Akcent?. Víte např. kdo to je Majordomus? Znáte a víte kdo je Masér? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Akcent i v jiné kategorii než v Český jazyk. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.