Co je to?
Výraz, termín, definice slova Akcent. Co znamená odborný pojem Akcent z kategorie Český jazyk?

Co je to Akcent? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Akcent

Akcent čili slovní přízvuk zdůrazňuje konkrétní slabiku nějakého slova. Většinou se jedná o zvýšení hlasu a také jeho zesílení. Akcent je zařazován k zvukovým vlastnostem jazyka, k suprasegmentálním prvkům. Jeho umístění může v některých jazycích ovlivnit výslovnost celé slabiky i některých dalších hlásek, které se nacházejíc před nebo za akcentem. Někdy je tímto pojmem označena změna přízvuku řeči, která je způsobena vlivem jiného jazyka, nářečí, špatné znalosti jazyka nebo onemocnění či poruchy.
Jazyky, které mají pevný slovní přízvuk, ho mají umístěn vždy na určené slabice (v češtině se jedná o první slabiku), u jazyků s přízvukem pohyblivým se může jednat o kteroukoli slabiku. Přízvuk také ovlivňuje výslovnost. Kromě hlavního přízvuku mohou mít dlouhá slova i přízvuk vedlejší.


Co je to Akcent? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Akcent. Co znamená odborný pojem Akcent z kategorie Český jazyk?

Uvedené texty jsou poskytovány bez záruky. Mohou obsahovat faktické, resp. pravopisné chyby za něž se předem omlouváme.Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Akcent s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz Akcent se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: Český jazyk, odborné názvosloví, informace, heslo, vysvětlení, terminus technicus, co znamená, lexikon, definice pojmu, termín, Akcent, slovo, co to je, slovník, synonymum, význam slova, význam, názvosloví


Pojem Akcent je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Akcent? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Akcent (lat.) znamená:
♦ přízvuk – v jazykovědě, důraz na určitou slabiku.
♦ v běžné řeči cizí přízvuk, odlišná výslovnost cizince nebo dialekt.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Najít slovo Akcent ve Wikislovníku

Najít pojem Akcent na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Akcent ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Akcent ve Wikimedia Commons

Najít termín Akcent ve vyhledávači Qwant

Vyhledat termín Akcent ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Akcent například ve Wikizdrojích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Akcent? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Akcent? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Akcent, odpověď na dotaz co je to Akcent?. Víte např. kdo to je Josef Melen? Znáte a víte kdo je Průvodce? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Akcent i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.