Co je to?
Výraz, termín, definice slova Akcent. Co znamená odborný pojem Akcent z kategorie Český jazyk?

Co je to Akcent? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Akcent

Akcent čili slovní přízvuk zdůrazňuje konkrétní slabiku nějakého slova. Většinou se jedná o zvýšení hlasu a také jeho zesílení. Akcent je zařazován k zvukovým vlastnostem jazyka, k suprasegmentálním prvkům. Jeho umístění může v některých jazycích ovlivnit výslovnost celé slabiky i některých dalších hlásek, které se nacházejíc před nebo za akcentem. Někdy je tímto pojmem označena změna přízvuku řeči, která je způsobena vlivem jiného jazyka, nářečí, špatné znalosti jazyka nebo onemocnění či poruchy.
Jazyky, které mají pevný slovní přízvuk, ho mají umístěn vždy na určené slabice (v češtině se jedná o první slabiku), u jazyků s přízvukem pohyblivým se může jednat o kteroukoli slabiku. Přízvuk také ovlivňuje výslovnost. Kromě hlavního přízvuku mohou mít dlouhá slova i přízvuk vedlejší.


Co je to Akcent? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Akcent. Co znamená odborný pojem Akcent z kategorie Český jazyk?

Možnost chyb vyhrazena. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Akcent se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: Český jazyk, slovo, význam pojmu, odborné názvosloví, pojem, lexikon, heslo, Český jazyk, Akcent, definice, odborný výraz, termín, terminus technicus, co znamená, formulace, význam slova, co je to Akcent?, přesný výraz


Pojem Akcent je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit najít slovo Akcent ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Akcent na Google.cz

Zkusit najít termín Akcent ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Akcent ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Akcent ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat výraz Akcent ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Akcent například v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve Wikipedii nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Akcent? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Akcent? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Akcent, odpověď na dotaz co je to Akcent?. Víte např. kdo to je Starosta? Znáte a víte kdo je Julianne Moore? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle různých oborů. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Český jazyk. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.