Co je to?
Definice výrazu, termínu Chucpe. Co znamená odborný pojem Chucpe z kategorie Filozofie?

Co je to Chucpe? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Chucpe?

Slovo chucpe se k nám dostalo původem z hebrejštiny a znamená specifický druh drzosti, ať už v negativním nebo pozitivním významu. Díky používání ve společenském a politickém kontextu se slovo rozšířilo celosvětově a nabylo širšího významu. Svůj vliv na tento stav mají prostředky masové komunikace. Do češtiny byl pojem převzat z němčiny. Původní význam byl spíše negativní, ale angličtina objevila i kladný význam chucpe.


Co je to Chucpe? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Chucpe. Co znamená odborný pojem Chucpe z kategorie Filozofie?

Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Chucpe můžete samozřejmě sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Chucpe je v sekci filozofie

Klíčová slova: popis, pojem, názvosloví, definice, terminus technicus, lexikon, co to je, formulace, význam, synonymum, termín, wiki, Chucpe, co je to Chucpe?, odborné názvosloví, slovník, informace, co znamená


Pojem Chucpe je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Chucpe dozvíte následující

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Chucpe je specifický druh drzosti či opovážlivosti, ať v negativním nebo případně i pozitivním smyslu. Slovo pochází z jidiš (jazyk Židů východní Evropy), kam se dostalo z hebrejštiny. Používáním ve společenském a politickém kontextu nabylo prostřednictvím filmu, literatury a televize širšího významu. Pojem byl do češtiny přejat přes němčinu (die Chuzpe); kolísá mezi středním a ženským rodem.

Jiné doporučené zdroje informací

Vyhledat slovo Chucpe ve vyhledávači Qwant

Vyhledat termín Chucpe ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Chucpe ve Wikimedia Commons

Najít termín Chucpe ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Chucpe na Youtube

Hledat pojem Chucpe ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Chucpe například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Chucpe? resp. co znamená Chucpe? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Chucpe, odpověď na dotaz co je to Chucpe?. Víte např. kdo to je Ješita? Znáte a víte kdo je Jan Cina? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než filozofie). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Zajímáte se o auta? Pak pro určitě znáte zkratku SUV, TSI nebo TDI. Pokud je neznáte, podívejte se na spřátelený web který obsahuje tisíc nejrůznějších zkratek.