Co je to?
Odborný výraz, definice slova Adheze. Co znamená slovo Adheze z kategorie Fyzika?

Co je Adheze? Definice pojmu

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Adheze?

Adheze, jinak také přilnavost, je označení pro schopnost materiálu, zvláště pak více různých materiálů, přilnout k sobě. Odborníci tuto schopnost definují jako přenos tečných sil při styku dvou povrchů, při němž není viditelný žádný pohyb. Chemici se na adhezi dívají jako na přilnavou sílu, přitažlivé mezimolekulární síly, které vznikají na styčných plochách v pórech nebo nerovnostech materiálů. Ty bývají označovány také jako Van der Waalsovy síly. Jde o síly, které vznikají jako důsledek vzniku okamžitého elektrického dipólu. Působí mezi nepolárními molekulami a jsou velice slabé. Opakem adheze je koheze.
Adheze může být mechanická, chemická, disperzní, elektrostatická nebo difuzní. Využití adheze je široké, uplatňuje se například v dopravě, kde je základem tažné a brzdné síly. Jako pohon slouží také v průmyslu. Je založena na tření, valivém odporu a spinu. Uplatňuje se například u lokomotiv na železnici, při obrábění a při nespočtu dalších činností.


Co je to Adheze? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Adheze. Co znamená slovo Adheze z kategorie Fyzika?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s přáteli na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Výraz Adheze patří do kategorie fyzika

Klíčová slova: význam pojmu, popis, odborný výraz, fyzika, wiki, slovník, slovo, vysvětlení, terminologie, pojem, přesný význam, Adheze, význam slova, formulace, termín, heslo, názvosloví, co znamená


Pojem Adheze je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Adheze dozvíte následující

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Adheze (v obecném smyslu „přilnavost“) je schopnost materiálu (především dvou rozdílných materiálů) spolu přilnout, odborněji fyzikálně je to schopnost přenosu tečných sil ve styku dvou povrchů bez zřetelného pohybu. Adheze je taktéž definovatelná odborně chemicky jako síla přilnavosti, mezimolekulární přitažlivé chemické a fyzikální síly na styčných plochách v nerovnostech a pórech materiálů (Van der Waalsova síla). Van der Waalsovy síly jsou velmi slabé přitažlivé síly, které působí mezi nepolárními molekulami a jsou důsledkem vzniku okamžitého elektrického dipólu.
Adheze označuje přilnavost různých materiálů. Jejich soudržnost se nazývá koheze.

Pro více informací o heslu Adheze zkuste navštívit tyto odkazy

Najít termín Adheze ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Adheze na Google.cz

Vyhledat slovo Adheze ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Adheze ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít slovo Adheze ve Wikislovníku

Vyhledat termín Adheze ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Adheze například ve videích na Youtube, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, v evropském vyhledávači Qwant nebo v projektu slovnik.cz.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Adheze? resp. jaký je význam slova Adheze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Adheze, odpověď na dotaz co je to Adheze?. Víte např. kdo to je Azrael? Znáte a víte kdo je Zuzana Navarová? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle různých oborů. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než fyzika. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.