Co je to?
Odborný výraz, definice slova Adheze. Co znamená slovo Adheze z kategorie Fyzika?

Co je Adheze?

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Adheze

Adheze, jinak také přilnavost, je označení pro schopnost materiálu, zvláště pak více různých materiálů, přilnout k sobě. Odborníci tuto schopnost definují jako přenos tečných sil při styku dvou povrchů, při němž není viditelný žádný pohyb. Chemici se na adhezi dívají jako na přilnavou sílu, přitažlivé mezimolekulární síly, které vznikají na styčných plochách v pórech nebo nerovnostech materiálů. Ty bývají označovány také jako Van der Waalsovy síly. Jde o síly, které vznikají jako důsledek vzniku okamžitého elektrického dipólu. Působí mezi nepolárními molekulami a jsou velice slabé. Opakem adheze je koheze.
Adheze může být mechanická, chemická, disperzní, elektrostatická nebo difuzní. Využití adheze je široké, uplatňuje se například v dopravě, kde je základem tažné a brzdné síly. Jako pohon slouží také v průmyslu. Je založena na tření, valivém odporu a spinu. Uplatňuje se například u lokomotiv na železnici, při obrábění a při nespočtu dalších činností.


Co je to Adheze? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Adheze. Co znamená slovo Adheze z kategorie Fyzika?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Adheze s jinými lidmi prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Adheze patří do kategorie fyzika

Klíčová slova: formulace, terminologie, co znamená, terminus technicus, popis, slovník, fyzika, definice, informace, definice pojmu, wiki, co to je, Adheze, přesný význam, termín, význam slova, heslo, co je to Adheze?


Pojem Adheze je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Adheze? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Adheze (v obecném smyslu „přilnavost“) je schopnost materiálu (především dvou rozdílných materiálů) spolu přilnout, odborněji fyzikálně je to schopnost přenosu tečných sil ve styku dvou povrchů bez zřetelného pohybu. Adheze je taktéž definovatelná odborně chemicky jako síla přilnavosti, mezimolekulární přitažlivé chemické a fyzikální síly na styčných plochách v nerovnostech a pórech materiálů (Van der Waalsova síla). Van der Waalsovy síly jsou velmi slabé přitažlivé síly, které působí mezi nepolárními molekulami a jsou důsledkem vzniku okamžitého elektrického dipólu.
Adheze označuje přilnavost různých materiálů. Jejich soudržnost se nazývá koheze.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Hledat výraz Adheze ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Adheze ve Wikizdrojích

Zkusit najít pojem Adheze ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Adheze na Youtube

Vyhledat termín Adheze na Google.cz

Najít výraz Adheze ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Adheze například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Yahoo.com, v metavyhledávači Info.com nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Teďka už zajisté víte co to je Adheze? resp. co vlastně znamená slovo Adheze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Adheze, odpověď na dotaz co je to Adheze?. Víte např. kdo to je Matt Damon? Znáte a víte kdo je Roman Zavadil? Data na webu nejsou pravidelně aktualizovaná, texty nemusí vždy reflektovat aktuální stav. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Můžete se proto pokusit najít heslo Adheze i v jiné sekci než v fyzika. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie fyzika, mechanická kolesa, adheze, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.