Co je to?
Odborný výraz, definice slova Dědická smlouva. Co znamená slovo Dědická smlouva z kategorie Právo?

Co je Dědická smlouva?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Dědická smlouva

Dědická smlouva je pojem zavedený novým občanským zákoníkem. Od závěti se liší tím, že s ní musí souhlasit obě dotčené strany, je tedy založena na principu svobodné vůle a dobrovolnosti. Se souhlasem obou stran je možno podmínky upravovat a měnit.
Předpokladem dědické smlouvy je svéprávnost a zletilost. Ani zde nelze vynechat neopominutelné dědice. Smlouvu lze uzavřít pouze na tři čtvrtiny majetku. Vyžadována je forma veřejné listiny a osobní jednání při uzavření.


Co je to Dědická smlouva? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Dědická smlouva. Co znamená slovo Dědická smlouva z kategorie Právo?

Pakliže jste v textech objevili chyby, tak se nebojte nám napsat. Budeme vám vděčni za jakoukoliv zpětnou vazbu. Text vytvořen pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi sledujícími na společených (komunitních, sociálních) webech jako je Facebook, Reddit, síť X (Twitter) nebo Pinterest.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Termín Dědická smlouva patří do kategorie právo

Klíčová slova: význam pojmu, definice, přesný výraz, slovo, co znamená, lexikon, pojem, formulace, terminus technicus, přesný význam, co je to Dědická smlouva?, informace, terminologie, heslo, odborný výraz, odborné názvosloví, popis, význam slova


Pojem Dědická smlouva je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Dědická smlouva? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dědická smlouva je jeden ze způsobů pořízení pro případ smrti. Dědickou smlouvu povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice své pozůstalosti nebo její části a druhá strana své ustavení za dědice přijímá. Obě strany se mohou ustavit za dědice navzájem nebo mohou povolat jako dědice třetí osobu. Dědickou smlouvou lze povolat jak dědice, tak odkazovníka. Institut dědické smlouvy upravuje občanský zákoník v § 1582 až 1593.

Hledejte pojem Dědická smlouva v následujících vyhledávačích

Hledat videa s názvem Dědická smlouva na Youtube

Vyhledat pojem Dědická smlouva ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Dědická smlouva ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Dědická smlouva na Google obrázcích

Vyhledat heslo Dědická smlouva ve Wikizdrojích

Najít slovo Dědická smlouva ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Dědická smlouva například v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve Wikislovníku nebo v Lingea slovnících.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Z předchozího textu jste se dozvěděli co znamená Dědická smlouva? resp. co znamená výraz Dědická smlouva? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dědická smlouva, odpověď na dotaz co je to Dědická smlouva?. Víte např. kdo to je Guru? Znáte a víte kdo je Julianne Moore? Informace v textu mohou být zastaralé. Stránky jsou aktualizovány nepravidelně dle možností. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než právo). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie právo, Právo, dědická smlouva, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.