Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Dědická smlouva. Co znamená pojem Dědická smlouva z kategorie Právo?

Co to je Dědická smlouva? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Dědická smlouva

Dědická smlouva je pojem zavedený novým občanským zákoníkem. Od závěti se liší tím, že s ní musí souhlasit obě dotčené strany, je tedy založena na principu svobodné vůle a dobrovolnosti. Se souhlasem obou stran je možno podmínky upravovat a měnit.
Předpokladem dědické smlouvy je svéprávnost a zletilost. Ani zde nelze vynechat neopominutelné dědice. Smlouvu lze uzavřít pouze na tři čtvrtiny majetku. Vyžadována je forma veřejné listiny a osobní jednání při uzavření.


Co je to Dědická smlouva? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Dědická smlouva. Co znamená pojem Dědická smlouva z kategorie Právo?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Dědická smlouva je v kategorii Právo

Klíčová slova: lexikon, terminus technicus, heslo, co to je, odborný výraz, Právo, co je to Dědická smlouva?, význam pojmu, přesný výraz, slovník, popis, odborné názvosloví, informace, formulace, pojem, definice, slovo, synonymum


Pojem Dědická smlouva je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Dědická smlouva? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Dědická smlouva je jeden ze způsobů pořízení pro případ smrti. Dědickou smlouvu povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice své pozůstalosti nebo její části a druhá strana své ustavení za dědice přijímá. Obě strany se mohou ustavit za dědice navzájem nebo mohou povolat jako dědice třetí osobu. Dědickou smlouvou lze povolat jak dědice, tak odkazovníka. Institut dědické smlouvy upravuje občanský zákoník v § 1582 až 1593.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít slovo Dědická smlouva ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dědická smlouva ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Dědická smlouva na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Dědická smlouva ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Dědická smlouva ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít slovo Dědická smlouva ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Dědická smlouva například v Microsoft Bing, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Dědická smlouva? resp. co přesně označuje termín Dědická smlouva? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dědická smlouva, odpověď na dotaz co je to Dědická smlouva?. Víte např. kdo to je Hana Holišová? Znáte a víte kdo je Jana Plodková? Ke každému slovo může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Právo). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.