Co je to?
Výraz, termín, definice slova Dědická smlouva. Co znamená odborný pojem Dědická smlouva z kategorie Právo?

Co je to Dědická smlouva? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Dědická smlouva?

Dědická smlouva je pojem zavedený novým občanským zákoníkem. Od závěti se liší tím, že s ní musí souhlasit obě dotčené strany, je tedy založena na principu svobodné vůle a dobrovolnosti. Se souhlasem obou stran je možno podmínky upravovat a měnit.
Předpokladem dědické smlouvy je svéprávnost a zletilost. Ani zde nelze vynechat neopominutelné dědice. Smlouvu lze uzavřít pouze na tři čtvrtiny majetku. Vyžadována je forma veřejné listiny a osobní jednání při uzavření.


Co je to Dědická smlouva? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Dědická smlouva. Co znamená odborný pojem Dědická smlouva z kategorie Právo?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Dědická smlouva? s blízkými prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Dědická smlouva je v sekci právo

Klíčová slova: význam, lexikon, termín, terminus technicus, přesný výraz, odborný výraz, význam pojmu, co je to Dědická smlouva?, popis, co to je, právo, Dědická smlouva, názvosloví, odborné názvosloví, definice, právo, heslo, definice pojmu


Pojem Dědická smlouva je v kategorii právo, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Dědická smlouva můžete dozvědět následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Dědická smlouva je jeden ze způsobů pořízení pro případ smrti. Dědickou smlouvu povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice své pozůstalosti nebo její části a druhá strana své ustavení za dědice přijímá. Obě strany se mohou ustavit za dědice navzájem nebo mohou povolat jako dědice třetí osobu. Dědickou smlouvou lze povolat jak dědice, tak odkazovníka. Institut dědické smlouvy upravuje občanský zákoník v § 1582 až 1593.

Pro další informace o termínu Dědická smlouva zkuste tyto odkazy

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Dědická smlouva ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Dědická smlouva ve vyhledávači Yandex

Vyhledat heslo Dědická smlouva ve Wikislovníku

Najít slovo Dědická smlouva ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Dědická smlouva ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Dědická smlouva na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Dědická smlouva například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Dědická smlouva? resp. co znamená výraz Dědická smlouva? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dědická smlouva, odpověď na dotaz co je to Dědická smlouva?. Víte např. kdo to je Imperialista? Znáte a víte kdo je Al Pacino? Ke každému slovo může existovat víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než právo). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.