Co je to?
Výraz, termín, definice slova Apokalypsa. Co znamená odborný pojem Apokalypsa z kategorie Literatura?

Co je to Apokalypsa? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Apokalypsa

Apokalypsa v překladu z řečtiny znamená odhalení nebo zjevení. Původně se jednalo jen o starověké literární spisy, často se však používá přenesený význam pro označení obrovských katastrof nebo válečných konfliktů takových rozměrů, které hrozí zničením lidstva, civilizace nebo celého světa.
Pokud je apokalypsa použita jako označení spisu, znamená to zjevení nějaké pravdy a výzvu k určitému jednání. Nadpřirozené pravdy jsou sdělovány lidem prostřednictvím nebeské bytosti.


Co je to Apokalypsa? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Apokalypsa. Co znamená odborný pojem Apokalypsa z kategorie Literatura?

Neručíme za pravdivost poskytovaných informací.Sepsáno redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Apokalypsa? s partnery, kolegy a kamarády prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Apokalypsa je v sekci literatura

Klíčová slova: literatura, co je to Apokalypsa?, názvosloví, vysvětlení, formulace, termín, terminologie, wiki, popis, odborné názvosloví, Apokalypsa, informace, heslo, pojem, přesný výraz, co to je, definice, literatura


Pojem Apokalypsa je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Apokalypsa?

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Apokalypsa (řecky ἀποκάλυψις apokalypsis zjevení, odhalení) je starověký literární žánr, jehož typickou ukázkou je zejména poslední biblická kniha stejného názvu. Člověku (prorokovi) je skrze nebeského (andělského) prostředníka zjevena nadpřirozená pravda o dějinách a jejich smyslu (s důrazem na boží jednání v dějinách ve prospěch trpících), ale může se jednat i o zjevení nebeského světa jako takového (viz např. knihu Ezechiel, 1. knihu Henochovu apod.). Text obsahuje i výzvu k určitému jednání nebo naopak zdržení se něčeho a výzvy ke sledování dějinných znamení (kniha Daniel).

Další informační zdroje o slovu Apokalypsa

Vyhledat pojem Apokalypsa ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Apokalypsa na Youtube

Hledat heslo Apokalypsa na Google.cz

Zkusit najít slovo Apokalypsa ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat výraz Apokalypsa ve vyhledávači Yandex

Najít termín Apokalypsa ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Apokalypsa například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Apokalypsa? resp. jaký je přesný význam slova Apokalypsa? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Apokalypsa, odpověď na dotaz co je to Apokalypsa?. Víte např. kdo to je Katolík? Znáte a víte kdo je Hejhula? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je literatura. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?