Co je to?
Definice odborného termínu, slova Apokalypsa. Co znamená pojem Apokalypsa z kategorie Literatura?

Co je to Apokalypsa? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Apokalypsa

Apokalypsa v překladu z řečtiny znamená odhalení nebo zjevení. Původně se jednalo jen o starověké literární spisy, často se však používá přenesený význam pro označení obrovských katastrof nebo válečných konfliktů takových rozměrů, které hrozí zničením lidstva, civilizace nebo celého světa.
Pokud je apokalypsa použita jako označení spisu, znamená to zjevení nějaké pravdy a výzvu k určitému jednání. Nadpřirozené pravdy jsou sdělovány lidem prostřednictvím nebeské bytosti.


Co je to Apokalypsa? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Apokalypsa. Co znamená pojem Apokalypsa z kategorie Literatura?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Apokalypsa můžete sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Apokalypsa je v kategorii Literatura

Klíčová slova: heslo, přesný výraz, pojem, Apokalypsa, formulace, názvosloví, termín, lexikon, definice, Literatura, význam slova, význam, wiki, terminologie, slovo, odborný výraz, vysvětlení, popis


Pojem Apokalypsa je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Apokalypsa dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Apokalypsa (řecky ἀποκάλυψις apokalypsis zjevení, odhalení) je starověký literární žánr, jehož typickou ukázkou je zejména poslední biblická kniha stejného názvu. Člověku (prorokovi) je skrze nebeského (andělského) prostředníka zjevena nadpřirozená pravda o dějinách a jejich smyslu (s důrazem na boží jednání v dějinách ve prospěch trpících), ale může se jednat i o zjevení nebeského světa jako takového (viz např. knihu Ezechiel, 1. knihu Henochovu apod.). Text obsahuje i výzvu k určitému jednání nebo naopak zdržení se něčeho a výzvy ke sledování dějinných znamení (kniha Daniel).

Více informací o pojmu Apokalypsa lze najít v následujících zdrojích

Najít termín Apokalypsa ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Apokalypsa ve Wikimedia Commons

Hledat termín Apokalypsa na Google.cz

Zkusit najít pojem Apokalypsa ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Apokalypsa ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Apokalypsa ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Apokalypsa například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikislovníku nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Apokalypsa? resp. co znamená výraz Apokalypsa? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Apokalypsa, odpověď na dotaz co je to Apokalypsa?. Víte např. kdo to je Zmocnitel? Znáte a víte kdo je Lump? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Literatura). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?