Co je to?
Výraz, termín, definice slova Apokalypsa. Co znamená odborný pojem Apokalypsa z kategorie Literatura?

Co je to Apokalypsa? Význam slova

Co znamená termín Apokalypsa? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Apokalypsa v překladu z řečtiny znamená odhalení nebo zjevení. Původně se jednalo jen o starověké literární spisy, často se však používá přenesený význam pro označení obrovských katastrof nebo válečných konfliktů takových rozměrů, které hrozí zničením lidstva, civilizace nebo celého světa.
Pokud je apokalypsa použita jako označení spisu, znamená to zjevení nějaké pravdy a výzvu k určitému jednání. Nadpřirozené pravdy jsou sdělovány lidem prostřednictvím nebeské bytosti.


Co je to Apokalypsa? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Apokalypsa. Co znamená odborný pojem Apokalypsa z kategorie Literatura?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s přáteli prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Apokalypsa je v sekci literatura

Klíčová slova: literatura, odborný výraz, význam slova, vysvětlení, lexikon, odborné názvosloví, informace, slovo, definice, terminologie, heslo, význam, terminus technicus, literatura, pojem, co to je, formulace, slovník


Pojem Apokalypsa je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Apokalypsa můžete dozvědět následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Apokalypsa (řecky ἀποκάλυψις apokalypsis zjevení, odhalení) je starověký literární žánr, jehož typickou ukázkou je zejména poslední biblická kniha stejného názvu. Člověku (prorokovi) je skrze nebeského (andělského) prostředníka zjevena nadpřirozená pravda o dějinách a jejich smyslu (s důrazem na boží jednání v dějinách ve prospěch trpících), ale může se jednat i o zjevení nebeského světa jako takového (viz např. knihu Ezechiel, 1. knihu Henochovu apod.). Text obsahuje i výzvu k určitému jednání nebo naopak zdržení se něčeho a výzvy ke sledování dějinných znamení (kniha Daniel).

Jiné informační zdroje o pojmu Apokalypsa

Najít slovo Apokalypsa ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít pojem Apokalypsa ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat pojem Apokalypsa ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Apokalypsa ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Apokalypsa na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Apokalypsa ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Apokalypsa například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Apokalypsa? resp. co je to Apokalypsa? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Apokalypsa, odpověď na dotaz co je to Apokalypsa?. Víte např. kdo to je Larry Page? Znáte a víte kdo je Bídák? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je literatura. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?