Co je to?
Odborný výraz, definice slova Exekuce. Co znamená pojem Exekuce z kategorie Právo?

Co je to Exekuce? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Exekuce

Nucený výkon, který má za úkol provést rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu nedojde-li ke splnění určité povinnosti ze strany dlužníka. Obvykle jde o vymáhací řízení u dlužníka, aby zaplatil svůj dluh věřiteli. V rámci exekučního řízení dochází k zabavování a prodeji movitého a nemovitého majetku dlužníka, srážkám z jeho mzdy, zřízení zástavního práva na jeho majetek atd.


Co je to Exekuce? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Exekuce. Co znamená pojem Exekuce z kategorie Právo?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Exekuce? Pak se o ní podělte s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Exekuce je v kategorii Právo

Klíčová slova: odborný výraz, vysvětlení, heslo, synonymum, terminus technicus, termín, Exekuce, informace, definice, význam, význam pojmu, co je to Exekuce?, wiki, přesný význam, pojem, lexikon, terminologie, Právo


Pojem Exekuce je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Exekuce? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Exekuce (z latinského exsecutio, vykonání, provedení) neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Jiné zdroje informací o pojmu Exekuce

Vyhledat pojem Exekuce ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Exekuce na Google.cz

Hledat videa s názvem Exekuce na Youtube

Hledat výraz Exekuce ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Exekuce ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Exekuce ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Exekuce například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Microsoft Bing, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Exekuce? resp. co znamená Exekuce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Exekuce, odpověď na dotaz co je to Exekuce?. Víte např. kdo to je Emily Blunt? Znáte a víte kdo je Duch Svatý? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Právo. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.