Co je to?
Odborný výraz, definice slova Exekuce. Co znamená pojem Exekuce z kategorie Právo?

Co je to Exekuce? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Exekuce?

Nucený výkon, který má za úkol provést rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu nedojde-li ke splnění určité povinnosti ze strany dlužníka. Obvykle jde o vymáhací řízení u dlužníka, aby zaplatil svůj dluh věřiteli. V rámci exekučního řízení dochází k zabavování a prodeji movitého a nemovitého majetku dlužníka, srážkám z jeho mzdy, zřízení zástavního práva na jeho majetek atd.


Co je to Exekuce? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Exekuce. Co znamená pojem Exekuce z kategorie Právo?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Exekuce je v kategorii Právo

Klíčová slova: Právo, přesný výraz, odborné názvosloví, definice, Exekuce, terminologie, názvosloví, slovo, terminus technicus, vysvětlení, co to je, synonymum, význam pojmu, definice pojmu, pojem, formulace, slovník, význam


Pojem Exekuce je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Exekuce? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Exekuce (z latinského exsecutio, vykonání, provedení) neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Hledat heslo Exekuce ve Wikislovníku

Hledat termín Exekuce ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Exekuce ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Exekuce ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Exekuce ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Exekuce ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Exekuce například ve vyhledávači Seznam.cz, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Exekuce? resp. jaký je přesný význam slova Exekuce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Exekuce, odpověď na dotaz co je to Exekuce?. Víte např. kdo to je Opatrovník? Znáte a víte kdo je Duch Svatý? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Právo). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.