Co je to?
Výraz, termín, definice slova Exekuce. Co znamená odborný pojem Exekuce z kategorie Právo?

Co je to Exekuce? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Exekuce

Nucený výkon, který má za úkol provést rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu nedojde-li ke splnění určité povinnosti ze strany dlužníka. Obvykle jde o vymáhací řízení u dlužníka, aby zaplatil svůj dluh věřiteli. V rámci exekučního řízení dochází k zabavování a prodeji movitého a nemovitého majetku dlužníka, srážkám z jeho mzdy, zřízení zástavního práva na jeho majetek atd.


Co je to Exekuce? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Exekuce. Co znamená odborný pojem Exekuce z kategorie Právo?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Pojem Exekuce patří do kategorie právo

Klíčová slova: právo, Exekuce, termín, vysvětlení, popis, slovo, přesný výraz, co je to Exekuce?, přesný význam, co to je, terminus technicus, význam, informace, odborné názvosloví, heslo, názvosloví, co znamená, slovník


Pojem Exekuce je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Exekuce? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Exekuce (z latinského exsecutio, vykonání, provedení) neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Linky na další online zdroje

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Exekuce ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Exekuce ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Exekuce ve Wikimedia Commons

Hledat termín Exekuce ve vyhledávači Yandex

Najít pojem Exekuce ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Exekuce ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Exekuce například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, ve Wikizdrojích nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Právě nyní již víte jaký je význam slova Exekuce? resp. co je to Exekuce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Exekuce, odpověď na dotaz co je to Exekuce?. Víte např. kdo to je Juliette Binoche? Znáte a víte kdo je Mesiáš? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle různých oborů. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je právo. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.