Co je to?
Definice výrazu, termínu Biodiverzita. Co znamená odborný pojem Biodiverzita z kategorie Příroda?

Co je Biodiverzita? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Biodiverzita

Biodiverzita čili biologická rozmanitost je označením pro proměnlivost živých organizmů. Jde o proměnlivost druhů, mezidruhové změny i proměny ekosystémů. Říká se jí také vlastnost života, protože se zabývá jeho formami a kombinacemi na různých úrovních. Nejde o pouhý výčet druhů, jedná se o mnohem širší pojem. Nejedná se o krajinu a její ráz. Biodiverzita se v průběhu vývoje zvyšuje. Snižuje se, pokud dojde k nějakým katastrofám nebo zásahům člověka. Biodiverzita by měla být zachována, když bude udržena rozmanitost prostředí i jednotlivých biologických druhů. Ke změnám dochází přirozeně, mnohem silnější změny však zapříčiňuje působení člověka.
Zachovat biodiverzitu je nutností, jinak by byla narušena stabilita ekosystémů. Každý organizmus je považován za důležitý. Biodiverzita je i předmětem studií, hlavním zaměřením je ochrana ohrožených druhů a podmínek, které některé druhy vyžadují. Omezují je a ničí zásahy do jejich přirozeného prostředí. Ohrožením jsou i zavlečen nové druhy, které v místě nemají přirozené nepřátele. O zachování biodiverzity se zasazuje dokument, podepsaný v roce 1992 v Rio de Janeiru – Úmluva o biologické rozmanitosti.


Co je to Biodiverzita? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Biodiverzita. Co znamená odborný pojem Biodiverzita z kategorie Příroda?

Přes veškerou snahu se mohou v textech vyskytovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme.Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi přáteli na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Pojem Biodiverzita je v kategorii příroda

Klíčová slova: vysvětlení, příroda, přesný výraz, pojem, popis, heslo, synonymum, příroda, definice, definice pojmu, odborné názvosloví, přesný význam, význam, slovník, terminologie, co znamená, informace, terminus technicus


Pojem Biodiverzita je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Biodiverzita? Výraz, definice slova z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Biologická diverzita (též biodiverzita; angl. biological diversity) představuje různorodost života.
Existuje mnoho definicí biodiverzity, neboť se jedná o složitý několikaúrovňový jev. Světový fond ochrany přírody definoval v roce 1989 biodiverzitu jako „bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů včetně genů, které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí.“
Biodiverzita může být jedním z ukazatelů stavu životního prostředí. Můžeme rozlišovat biodiverzitu na úrovni celosvětové, evropské, české, lokální atp. Lidská činnost v krajině způsobuje většinou degradaci ekosystémů a ohrožení populací mnoha druhů, což vede ke snižování biodiverzity. Ta je velmi důležitá pro zachování ekologické rovnováhy v přírodě.

Jiné doporučené zdroje informací

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Biodiverzita ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Biodiverzita ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Biodiverzita ve Wikimedia Commons

Najít slovo Biodiverzita ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Biodiverzita na Youtube

Hledat pojem Biodiverzita ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Biodiverzita například ve Wikizdrojích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Biodiverzita? resp. co se skrývá pod slovem Biodiverzita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Biodiverzita, odpověď na dotaz co je to Biodiverzita?. Víte např. kdo to je Anthony Delon? Znáte a víte kdo je Barbora Kroužková? Ke každému slovo může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu Biodiverzita i v jiných kategoriích (než příroda). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Navštivte partnerskou stránku plnou tapet na plochu počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Vybírejte z řady motivů od mořských tapet až po oblíbené tapety sportovních aut.