Co je to?
Výraz, termín, definice slova Adopce. Co znamená odborný pojem Adopce z kategorie Právo?

Co je to Adopce? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Adopce?

Adopce je proces přijetí dítěte za vlastní. Adoptovat mohou manželé i jednotlivci, adopcí přejímají plnou rodičovskou odpovědnost za dítě. Vznikají i další příbuzenské vztahy k ostatním členům rodiny. Adopcí zanikají práva a povinnosti původní rodiny.
Osvojitelé jsou zapsáni do matriky jako rodiče, mají však stanovenu povinnost osvojené dítě o adopci informovat, a to nejpozději do zahájení docházky do školy. Dítě dostává příjmení nových rodičů. O adopci rozhoduje soud. Budoucí osvojitel musí o dítě pečovat nejméně 6 měsíců před adopcí, vše na vlastní náklad. Adoptovat lze i zletilého, v souladu s občanským zákoníkem.


Co je to Adopce? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Adopce. Co znamená odborný pojem Adopce z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s blízkými na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Adopce se nachází v sekci právo

Klíčová slova: pojem, slovo, odborné názvosloví, odborný výraz, terminologie, co je to Adopce?, vysvětlení, formulace, terminus technicus, přesný význam, definice pojmu, význam slova, co znamená, termín, právo, slovník, právo, význam pojmu


Pojem Adopce je v kategorii právo, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Adopce můžete dozvědět následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Osvojení nebo také adopce je jednou z forem náhradní rodinné péče, která si dává za cíl založit takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je přirozený mezi rodiči a dětmi. Usiluje o vytvoření opravdového, stabilního a harmonického domova pro osvojené dítě. Osvojením lze také chápat přijetí cizí osoby za vlastní, což je vyjádření základního principu osvojení, kterým je nahrazení biologického rodičovství právním.

Další informační zdroje o slovu Adopce

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Adopce ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Adopce ve Wikimedia Commons

Najít heslo Adopce ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Adopce na Google.cz

Hledat videa s názvem Adopce na Youtube

Zkusit najít pojem Adopce ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Adopce například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Nyní už nejspíš víte co to je Adopce? resp. jaký je přesný význam slova Adopce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Adopce, odpověď na dotaz co je to Adopce?. Víte např. kdo to je Textař? Znáte a víte kdo je Platnéř? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je právo. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.