Co je to?
Výraz, termín, definice slova Kapitál. Co znamená odborný pojem Kapitál z kategorie Ekonomie?

Co je Kapitál? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Kapitál?

Kapitál je označení pro vše, co je lidmi vynakládáno k tomu, aby vznikaly další hodnoty. Obecně a nejčastěji se pojem kapitál využívá k označení takových peněz, které napomohou přínosu dalších peněz. Kapitálem se většinou rozumí prostředky, které byly vytvořeny dříve, nebyly spotřebovány, ale využijí se v dalším procesu výroby tak, aby v budoucnosti bylo dosaženo nějakého zisku. Někdy se vyskytují pod názvem kapitálové statky. Významů označení kapitál je více, stejně jako podob kapitálu. Může se jednat o peníze, cenné papíry, výrobní prostředky, věcné statky, licence, patenty a jiné. Tyto prostředky svému majiteli přinášejí některou z forem zisku, jako jsou úroky, dividendy, podíly na zisku a další. Může se jednat i o různé druhy zásob, materiálu, výrobků, či zboží.
Kapitál se dělí podle různých hledisek. Často se využívá dělení kapitálu na různé druhy podle typu vlastnictví. Jde o kapitál vlastní, který pochází od vlastníků určité společnosti, nebo cizí, který pracuje s půjčenými zdroji. Podle způsobu získání se kapitál dělí na vnější, jehož zdroje se nacházejí mimo podnik, a vnitřní, který vznikl vlastní činností podniku. Podle doby použitelnosti jde o kapitál trvalý a kapitál dočasný. Ten může být krátkodobý nebo dlouhodobý. Kromě těchto druhů se ještě rozlišuje kapitál reálný a kapitál finanční.


Co je to Kapitál? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Kapitál. Co znamená odborný pojem Kapitál z kategorie Ekonomie?

Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici slova Kapitál můžete sdílet s jinými lidmi na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Kapitál je v kategorii ekonomie

Klíčová slova: vysvětlení, přesný výraz, wiki, terminus technicus, co je to Kapitál?, slovník, význam, co znamená, synonymum, lexikon, pojem, slovo, termín, ekonomie, přesný význam, definice, terminologie, heslo


Pojem Kapitál je v kategorii ekonomie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Kapitál dozvíte následující

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Kapitál jsou obecně člověkem dříve vytvořené prostředky, jež nejsou spotřebovány, ale použity jako vstup do další výroby s cílem dosažení zisku či vyšších výnosů v budoucnu.
Kapitál může nabývat různých podob a významů. Jsou jím věcné statky, výrobní prostředky, peníze a jejich formy (cenné papíry, např. akcie), někdy i patenty, licence, jež jsou uplatněny v ekonomice a přinášejí svému vlastníkovi zisk (ve formě úroků, podílu na zisku, dividend apod.)
Typickým příkladem tvorby kapitálu jsou zásoby, a to nejen materiál: kapitálem se může stát i spotřební zboží, výrobky. Ty jsou buď prodány, spotřebovány vlastníkem, anebo za úhradu poskytovány jiným osobám.
V logistice se vyskytuje pojem „logistické kapitálové prostředky“, téměř korespondující s výrazem „investice“. Odtud rentabilita kapitálu, jako odlišný pojem k nákladové rentabilitě.

Zkuste zjistit více informací o slovu Kapitál v následujících zdrojích

Hledat pojem Kapitál ve vyhledávači Yandex

Najít heslo Kapitál ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kapitál ve Wikimedia Commons

Zkusit najít frázi Kapitál ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Kapitál ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kapitál ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Kapitál například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Kapitál? resp. jaká je definice termínu Kapitál? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kapitál, odpověď na dotaz co je to Kapitál?. Víte např. kdo to je Logistik? Znáte a víte kdo je Jindřich VIII Tudor? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto hledat termín Kapitál hledat i v jiných kategoriích (než ekonomie). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.