Co je to?
Odborný výraz, definice slova Luxusní statek. Co znamená slovo Luxusní statek z kategorie Ekonomie?

Co je Luxusní statek?

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Luxusní statek?

Luxusní statek je ekonomický termín používaný pro označení takového zboží, po kterém je vysoká poptávka stoupající rychleji než v souladu s rostoucími příjmy. Znamená to, že se stále narůstajícím bohatstvím nakupují lidé více luxusních výrobků.
Snižují-li se příjmy, klesá i poptávka po takových produktech. Jako luxusní zboží bývají označovány například luxusní doplňky, šperky, automobily i určité druhy jídla.


Co je to Luxusní statek? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Luxusní statek. Co znamená slovo Luxusní statek z kategorie Ekonomie?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Zde Uvedený text byl zhotoven redaktory pro projekt Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi sledujícími na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Heslo Luxusní statek patří do kategorie ekonomie

Klíčová slova: přesný výraz, co to je, Luxusní statek, odborný výraz, přesný význam, definice, terminus technicus, formulace, slovo, definice pojmu, heslo, vysvětlení, wiki, význam pojmu, názvosloví, termín, pojem, terminologie


Pojem Luxusní statek je v kategorii ekonomie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Luxusní statek? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Luxusní statek je ekonomické označení zboží, po němž poptávka stoupá rychleji než úměrně s rostoucím příjmem. Luxusní zboží má tedy vysokou příjmovou elasticitu poptávky: čím jsou lidé bohatší, tím kupují více luxusního zboží. To ale také znamená, že pokud se sníží příjem, prudce poklesne i poptávka po luxusním zboží. Je třeba také zmínít, že příjmová elasticita poptávky se může velmi měnit v závislosti na výši příjmu. Luxusní zboží se proto může stát normálním nebo dokonce méněcenným zbožím.

Pro další informace o termínu Luxusní statek zkuste tyto odkazy

Vyhledat heslo Luxusní statek ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Luxusní statek ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít výraz Luxusní statek na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Luxusní statek ve Wikimedia Commons

Najít pojem Luxusní statek ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít výraz Luxusní statek na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Luxusní statek například ve videích na Youtube, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v metavyhledávači Info.com nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Nyní již víte jaký je přesný význam slova Luxusní statek? resp. jaká je definice termínu Luxusní statek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Luxusní statek, odpověď na dotaz co je to Luxusní statek?. Víte např. kdo to je Turk Broda? Znáte a víte kdo je Parkurista? Litujem, že není v našich silách provádět pravidelně aktualizace všech textů. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je ekonomie. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie ekonomie, hotovost peníze, luxusní statek, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?