Co je to?
Definice výrazu Flóra. Co znamená odborný pojem Flóra z kategorie Příroda?

Co to je Flóra? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Flóra

Flóra je pojem s více významy. Z hlediska přírody je flora soustavou druhů rostlin, které rostou na určitém území. Může se jednat o větší územní celky, než jsou jednotlivé státy. Obvykle však nejde o příliš rozsáhlá území. Většina zemí se snaží svou flóru nějakým způsobem zdokumentovat, případně vydat publikaci o těchto rostlinných druzích. Flóra se označuje také jako květena nebo rostlinstvo. Země, které nejsou dostatečně vyspělé, tuto dokumentaci neprovádějí, proto se zde zapojují mezinárodní organizace a různé botanické instituce, které tuto práci provádějí. Jako flóra mohou být označeny také rostliny rostoucí v určitém časovém úseku nebo biotopu.
Někdy se tímto termínem označují pouze rostliny,, které vytvářejí semena a kvetou. V širším významu však mohou být mezi flóru zahrnuty i bakterie, prvoci nebo jiné organizmy nerostlinného původu. Pojmenování flóra pochází z latiny, kdy bylo jménem římské bohyně jara a květů. Byl jí zasvěcen chrám a měla oficiální kult. Na její počest byl 28. dubna slaven svátek Floralia.


Co je to Flóra? Význam slova, termín, Definice výrazu Flóra. Co znamená odborný pojem Flóra z kategorie Příroda?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s dalšími lidmi na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Pojem Flóra se nachází v sekci příroda

Klíčová slova: příroda, slovo, příroda, formulace, význam slova, popis, přesný význam, definice, terminologie, slovník, lexikon, Flóra, co to je, přesný výraz, názvosloví, wiki, co znamená, odborný výraz


Pojem Flóra je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Flóra? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Květena (též flóra nebo rostlinstvo) je soubor rostlinných druhů určitého území. Základními jednotkami těchto území jsou v dnešní době státy, i když se setkáváme i s celky většími. Mnohem častější jsou ovšem celky menší. Každý stát se snaží sepsat svoji flóru, tedy vydat soubornou publikaci všech rostlinných druhů svého státu. Řada rozvojových zemí ale tuto květenu zatím nemá a tuto funkci suplují různé mezinárodní organizace, nebo botanické instituce v rozvinutých zemích.
Termín flora se také používá pro rostlinstvo daného biotopu („horská flora“) nebo období („třetihorní flora“). V obecném použití může mít i jiné vymezení, a to užší (pouze "pravá" květena, tedy kvetoucí, semenné rostliny), nebo naopak širší (např. mikroflorou se rozumějí i nerostlinné mikroorganismy: bakterie a prvoci jiných říší).
Vznik suchozemské flóry měl výrazný dopad na vývoj složení atmosféry i ekosystémů v průběhu minulých geologických období.

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Flóra ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Flóra ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Flóra ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít frázi Flóra ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Flóra ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Flóra ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Flóra například ve Wikizdrojích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Flóra? resp. jaká je definice termínu Flóra? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Flóra, odpověď na dotaz co je to Flóra?. Víte např. kdo to je Bořivoj Navrátil? Znáte a víte kdo je Čarodejnice? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Můžete se proto pokusit najít heslo Flóra i v jiné sekci než v příroda. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.