Co je to?
Odborný výraz, definice slova Flóra. Co znamená slovo Flóra z kategorie Příroda?

Co je Flóra? Definice pojmu

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Flóra?

Flóra je pojem s více významy. Z hlediska přírody je flora soustavou druhů rostlin, které rostou na určitém území. Může se jednat o větší územní celky, než jsou jednotlivé státy. Obvykle však nejde o příliš rozsáhlá území. Většina zemí se snaží svou flóru nějakým způsobem zdokumentovat, případně vydat publikaci o těchto rostlinných druzích. Flóra se označuje také jako květena nebo rostlinstvo. Země, které nejsou dostatečně vyspělé, tuto dokumentaci neprovádějí, proto se zde zapojují mezinárodní organizace a různé botanické instituce, které tuto práci provádějí. Jako flóra mohou být označeny také rostliny rostoucí v určitém časovém úseku nebo biotopu.
Někdy se tímto termínem označují pouze rostliny,, které vytvářejí semena a kvetou. V širším významu však mohou být mezi flóru zahrnuty i bakterie, prvoci nebo jiné organizmy nerostlinného původu. Pojmenování flóra pochází z latiny, kdy bylo jménem římské bohyně jara a květů. Byl jí zasvěcen chrám a měla oficiální kult. Na její počest byl 28. dubna slaven svátek Floralia.


Co je to Flóra? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Flóra. Co znamená slovo Flóra z kategorie Příroda?

Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Flóra s dalšími osobami prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Flóra patří do kategorie příroda

Klíčová slova: terminus technicus, slovník, pojem, slovo, přesný výraz, vysvětlení, lexikon, příroda, odborné názvosloví, definice pojmu, synonymum, co znamená, popis, přesný význam, názvosloví, co to je, termín, terminologie


Pojem Flóra je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Flóra?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Květena (též flóra nebo rostlinstvo) je soubor rostlinných druhů určitého území. Základními jednotkami těchto území jsou v dnešní době státy, i když se setkáváme i s celky většími. Mnohem častější jsou ovšem celky menší. Každý stát se snaží sepsat svoji flóru, tedy vydat soubornou publikaci všech rostlinných druhů svého státu. Řada rozvojových zemí ale tuto květenu zatím nemá a tuto funkci suplují různé mezinárodní organizace, nebo botanické instituce v rozvinutých zemích.
Termín flora se také používá pro rostlinstvo daného biotopu („horská flora“) nebo období („třetihorní flora“). V obecném použití může mít i jiné vymezení, a to užší (pouze "pravá" květena, tedy kvetoucí, semenné rostliny), nebo naopak širší (např. mikroflorou se rozumějí i nerostlinné mikroorganismy: bakterie a prvoci jiných říší).
Vznik suchozemské flóry měl výrazný dopad na vývoj složení atmosféry i ekosystémů v průběhu minulých geologických období.

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit najít heslo Flóra ve vyhledávači Qwant

Vyhledat slovo Flóra ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Flóra ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Flóra na Youtube

Hledat frázi Flóra ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat výraz Flóra ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Flóra například v Microsoft Bing, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikislovníku, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Flóra? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Flóra? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Flóra, odpověď na dotaz co je to Flóra?. Víte např. kdo to je Šička? Znáte a víte kdo je Jiřina Šejbalová? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je příroda. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.