Co je to?
Výraz, termín, definice slova Insolvence. Co znamená odborný pojem Insolvence z kategorie Právo?

Co je Insolvence?

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Insolvence?

Insolvence je pojmenování pro právní stav, ke kterému dochází, jestliže je dlužník neschopen splácet své dluhy, a jeho majetek není dostatečný k úplnému pokrytí těchto závazků. Jedná se o situaci, kdy se finanční situace jednotlivce, firmy nebo jiné právnické osoby dostane do takového stavu, že není schopen řádně plnit své finanční závazky vůči věřitelům. Insolvence může být způsobena různými faktory, včetně neúspěchu v podnikání, při ztrátě zaměstnání, špatném odhadu nákladů nebo špatném hospodaření. V mnoha právních systémech existují mechanismy, které umožňují dlužníkům řešit svou insolvenci. Proces insolvence je obvykle řízen soudem a může mít různé formy a fáze. Insolvenční řízení může být zahájeno dlužníkem nebo věřitelem. Dlužník může podat návrh na své vlastní insolvenci, zatímco věřitelé mohou podat návrh na insolvenci dlužníka, pokud je tento dlužník ve stavu úpadku. Soud rozhodne o zahájení insolvence a jmenuje insolvenčního správce, který bude dohlížet na průběh insolvence.
Insolvenční správce je osoba, která má za úkol spravovat majetek dlužníka a rozdělit ho mezi věřitele tak, aby byly co nejvíce uspokojeny jejich pohledávky. Provádí inventarizaci majetku dlužníka, včetně pohledávek a závazků. V některých případech může být cílem insolvence oddlužení dlužníka, což znamená zbavení se části nebo všech jeho dluhů. Oddlužení obvykle vyžaduje splnění určitých podmínek a spolupráci dlužníka. V některých systémech může insolvenční řízení umožňovat dlužníkovi předložit reorganizační plán, který mu umožní pokračovat v podnikání a zároveň uspokojit věřitele. Pokud není možná reorganizace, může dojít k likvidaci majetku dlužníka a rozdělení výtěžku mezi věřitele. Insolvenční správce je odpovědný za spravedlivé rozdělení majetku dlužníka mezi věřitele podle jejich oprávněných pohledávek.


Co je to Insolvence? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Insolvence. Co znamená odborný pojem Insolvence z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Zde Uvedený text byl zhotoven redaktory pro projekt Superia.cz

Definici slova Insolvence můžete sdílet s přáteli a kamarády na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Insolvence je v kategorii právo

Klíčová slova: přesný výraz, pojem, Insolvence, co znamená, informace, přesný význam, termín, slovo, slovník, co je to Insolvence?, názvosloví, lexikon, právo, terminologie, co to je, formulace, význam pojmu, wiki


Pojem Insolvence je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Insolvence?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. Jedná se o rozdílný stav oproti platební nevůli, kdy dlužník nemá vůli svůj dluh splácet. Dlužník se do platební insolvence může dostat např. vyhlášením konkurzu nad firmou, vyrovnáním dlužníka s věřitelem atd.

Zkuste zjistit více informací o slovu Insolvence v následujících zdrojích

Vyhledat slovo Insolvence ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat výraz Insolvence ve vyhledávači Yandex

Vyhledat slovo Insolvence ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat heslo Insolvence ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Insolvence ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít frázi Insolvence ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Insolvence například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, ve fulltextu Google.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Insolvence? resp. co se skrývá pod slovem Insolvence? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Insolvence, odpověď na dotaz co je to Insolvence?. Víte např. kdo to je Geoffrey Rush? Znáte a víte kdo je Hokynář? Bohužel, častá aktualizace není v našich silách. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v právo. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie právo, svoboda, insolvence, ilustrační obrázek

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.