Co je to?
Výraz, termín, definice slova Marketing. Co znamená odborný pojem Marketing z kategorie Věda?

Co je to Marketing? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Marketing?

Pod pojmem marketing si lze v současné době představit celou řadu významů. Asi tím nejrozšířenějším je propagace určitých produktů nebo služeb vhodnými nástroji.
Zmiňme internetový marketing, ten se stará o to, aby byl konkrétní projekt co nejviditelnější na internetu a tím byla docílena maximální podpora jeho provozovateli. V praxi to znamená, že je nejrůznějšími postupy dosahováno sdělování informací všem internetovým uživatelům, kteří se mohou stát potencionálními klienty či zákazníky.


Co je to Marketing? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Marketing. Co znamená odborný pojem Marketing z kategorie Věda?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Heslo Marketing je v sekci věda

Klíčová slova: odborný výraz, slovník, wiki, význam slova, definice, slovo, názvosloví, formulace, lexikon, definice pojmu, význam, pojem, termín, věda, co je to Marketing?, popis, informace, věda


Pojem Marketing je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Marketing?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Marketing (někdy psáno také marketink; z angl. market – „trh“ a koncovky -ing, vyjadřující zpravidla děj nebo akci) je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka ze strany firem, státních institucí či dalších organizací; na základě zjištěných skutečností pak tyto organizace přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu. Marketing prostupuje všemi činnostmi firmy: od zajištění zdrojů, přes logistiku, výrobu a skladování až po prodej a zajištění poprodejního servisu. Marketingem se odborně zabývají marketéři.

Digitální marketing

Digitální marketing na internetu často využívá služby jako Google Analytics poskytující množství dat a grafů. Autor: Photo Mix, zdroj: Pixabay
Digitální marketing na internetu často využívá služby jako Google Analytics poskytující množství dat a grafů. Autor: Photo Mix, zdroj: Pixabay


Další informační zdroje o slovu Marketing

Hledat slovo Marketing ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Marketing na Youtube

Vyhledat heslo Marketing ve Wikizdrojích

Zkusit najít slovo Marketing ve fulltextu Seznam.cz

Najít heslo Marketing ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Marketing ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Marketing například ve fulltextu Google.cz, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Marketing? resp. jaká je definice termínu Marketing? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Marketing, odpověď na dotaz co je to Marketing?. Víte např. kdo to je Protiva? Znáte a víte kdo je Drákula? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je věda. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.