Co je to?
Výraz, termín, definice slova Expozice. Co znamená odborný pojem Expozice z kategorie Technika?

Co je to Expozice? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Expozice?

Expozice má více významů. Pojem se často používá v oblasti fotografie, kde znamená vystavení senzoru nebo filmu fotoaparátu světlu ze zachycovaného prostředí. Množství světla, které se používá k expozici, nepřímo odpovídá expozičnímu stupni. Ten je možno měnit délkou expozice a změnou velikosti otvoru v objektivu. Otvor se reguluje clonou.
Čas expozice se měří v sekundách a jejich zlomcích. Hodnoty expozice je nutno navolit nebo se měří expozimetrem. Při běžném fotografování se používají ustálené hodnoty expozice, ze kterých je možno vybírat.


Co je to Expozice? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Expozice. Co znamená odborný pojem Expozice z kategorie Technika?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Text vytvořen pro server Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Expozice patří do kategorie Technika

Klíčová slova: názvosloví, slovník, vysvětlení, heslo, definice pojmu, terminus technicus, co znamená, co je to Expozice?, odborné názvosloví, synonymum, význam pojmu, formulace, terminologie, Technika, přesný význam, termín, slovo, co to je


Pojem Expozice je v kategorii Technika, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Expozice?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Expozice má více významů:
• prezentace muzejních sbírek – dlouhodobě vystavenené muzejní předměty na rozdíl od kratší výstavy
• expozice (dávka záření) – míra ozáření nějakého objektu
• expozice (fotografie) – doba osvitu ve fotografii či filmu
• expozice (literatura) – úvodní představení postav nebo tématu
• expozice (terén) – orientace členitého terénu vzhledem ke světlu a Slunci
• expozice (toxikologie) – míra působení látky na živý organismus
• expozice (chovatelství) – prostor (výběh), kde jsou zvířata umístěna, a návštěvníci je mohou pozorovat

Jiné zdroje informací o pojmu Expozice

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Expozice ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Expozice ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Expozice ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Expozice na Youtube

Najít výraz Expozice ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Expozice ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Expozice například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, ve Wikislovníku nebo v projektu slovnik.cz.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Expozice? resp. jaká je definice slova Expozice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Expozice, odpověď na dotaz co je to Expozice?. Víte např. kdo to je Jehovista? Znáte a víte kdo je Glum? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Technika. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?