Co je to?
Odborný výraz, definice slova Bailout. Co znamená pojem Bailout z kategorie Ekonomie?

Co je to Bailout? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Bailout?

Bailout je výraz z oblasti ekonomie. Používá se pro označení záchrany před bankrotem či finanční výpomoci, která přichází zvenčí. Tím, kdo je ohrožen kolapsem nebo úpadkem, může být finanční instituce nebo celý stát. Poskytovateli bývají jiné státy, nejrůznější instituce, bankovní ústavy nebo věřitelé. Náklady na tuto pomoc nese celá společnost, protože je poskytnuta z veřejných zdrojů.
K bailoutu se přistupuje proto, že pomoc má nižší hodnotu než škoda, kterou by způsobil úpadek. Tato pomoc je podmiňována závazkem ke změnám, které mají přinést finanční uzdravení. Samotné pojmenování je převzato z námořního slangu a označuje se tak nabírání a vylévání vody z plavidla, které se potápí.


Co je to Bailout? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Bailout. Co znamená pojem Bailout z kategorie Ekonomie?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s ostatními na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Bailout patří do sekce ekonomie

Klíčová slova: ekonomie, terminologie, terminus technicus, význam, názvosloví, informace, popis, lexikon, termín, význam pojmu, formulace, pojem, odborný výraz, přesný výraz, vysvětlení, co to je, wiki, odborné názvosloví


Pojem Bailout je v kategorii ekonomie, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Bailout?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Bailout (též bail-out) je ekonomický pojem, kterým se označuje finanční pomoc či vnější záchrana před bankrotem.
Jde o pomoc subjektu, kterému hrozí úpadek či kolaps. Může jít o finanční instituce či státy. Poskytovat ji mohou mezinárodní instituce, státy, speciálně zřízené instituce s účastí státu, centrální banky či sami věřitelé. Finanční prostředky na pomoc pocházejí z veřejných zdrojů, náklady tak nese společnost, jde o tzv. socializaci nákladů. Důvodem poskytnutí může být obava, že úpadek daného subjektu (státu, finanční instituce) by mohl způsobit řádově větší škody než hodnota samotné pomoci. Finančním institucím (např. bankám) se poskytuje při jejich úvěrových ztrátách, zhoršení tržních podmínek či při náhlém odlivu vkladů (run na banku). Obvykle se podmiňuje provedením strukturálních změn či reforem, jejichž cílem je subjekt finančně ozdravit.

Pro další informace o termínu Bailout zkuste tyto odkazy

Hledat výraz Bailout ve Wikislovníku

Vyhledat termín Bailout ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Bailout ve Wikizdrojích

Najít termín Bailout ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Bailout na Youtube

Hledat slovo Bailout ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Bailout například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v nabídce zboží na Heureka.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Bailout? resp. co přesně znamená slovo Bailout? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Bailout, odpověď na dotaz co je to Bailout?. Víte např. kdo to je Stanley Kubrick? Znáte a víte kdo je Sergej Šojgu? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Bailout i v jiných kategoriích (než ekonomie). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.