Co je to?
Definice výrazu, termínu Bailout. Co znamená odborný pojem Bailout z kategorie Ekonomie?

Co je to Bailout? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Bailout?

Bailout je výraz z oblasti ekonomie. Používá se pro označení záchrany před bankrotem či finanční výpomoci, která přichází zvenčí. Tím, kdo je ohrožen kolapsem nebo úpadkem, může být finanční instituce nebo celý stát. Poskytovateli bývají jiné státy, nejrůznější instituce, bankovní ústavy nebo věřitelé. Náklady na tuto pomoc nese celá společnost, protože je poskytnuta z veřejných zdrojů.
K bailoutu se přistupuje proto, že pomoc má nižší hodnotu než škoda, kterou by způsobil úpadek. Tato pomoc je podmiňována závazkem ke změnám, které mají přinést finanční uzdravení. Samotné pojmenování je převzato z námořního slangu a označuje se tak nabírání a vylévání vody z plavidla, které se potápí.


Definice výrazu, termínu Bailout. Co znamená odborný pojem Bailout z kategorie Ekonomie?

Chyby vyhrazeny. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Bailout můžete sdílet se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Bailout je v kategorii Ekonomie

Klíčová slova: heslo, co je to Bailout?, co to je, terminus technicus, pojem, popis, informace, názvosloví, slovník, přesný význam, wiki, význam pojmu, Ekonomie, odborné názvosloví, definice, slovo, odborný výraz, přesný výraz


Pojem Bailout je v kategorii Ekonomie, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Bailout můžete dozvědět následující

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Bailout (též bail-out) je ekonomický pojem, kterým se označuje finanční pomoc či vnější záchrana před bankrotem.
Jde o pomoc subjektu, kterému hrozí úpadek či kolaps. Může jít o finanční instituce či státy. Poskytovat ji mohou mezinárodní instituce, státy, speciálně zřízené instituce s účastí státu, centrální banky či sami věřitelé. Finanční prostředky na pomoc pocházejí z veřejných zdrojů, náklady tak nese společnost, jde o tzv. socializaci nákladů. Důvodem poskytnutí může být obava, že úpadek daného subjektu (státu, finanční instituce) by mohl způsobit řádově větší škody než hodnota samotné pomoci. Finančním institucím (např. bankám) se poskytuje při jejich úvěrových ztrátách, zhoršení tržních podmínek či při náhlém odlivu vkladů (run na banku). Obvykle se podmiňuje provedením strukturálních změn či reforem, jejichž cílem je subjekt finančně ozdravit.

Jiné doporučené zdroje informací

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Bailout ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo Bailout ve Wikizdrojích

Zkusit najít výraz Bailout ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Bailout ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Bailout na Youtube

Hledat výraz Bailout na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Bailout například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Bailout? resp. jaký je význam pojmu Bailout? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Bailout, odpověď na dotaz co je to Bailout?. Víte např. kdo to je Ježíš? Znáte a víte kdo je Syčák? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Ekonomie). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.