Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Obecné ohrožení. Co znamená pojem Obecné ohrožení z kategorie Právo?

Co to je Obecné ohrožení? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Obecné ohrožení?

Obecné ohrožení je druh trestného činu, který je jmenován v trestním zákoníku. Označován je takto takový čin, který mohl být spáchán z nedbalosti nebo také úmyslně. Pachatel obecného ohrožení vystaví lidi nebezpečí smrti či těžké újmy na zdraví.
Může jít také o velkou a ohrožující škodu na cizím majetku, jako je způsobení živelné pohromy, neoprávněné nebo nesprávné použití nebezpečných látek a podobně. Za tento čin může být pachatel odsouzen k odnětí svobody od jednoho roku až po výjimečný trest.


Co je to Obecné ohrožení? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Obecné ohrožení. Co znamená pojem Obecné ohrožení z kategorie Právo?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Obecné ohrožení s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Obecné ohrožení je v kategorii Právo

Klíčová slova: popis, odborné názvosloví, přesný význam, názvosloví, lexikon, informace, termín, přesný výraz, co znamená, význam slova, význam, terminologie, synonymum, význam pojmu, odborný výraz, slovo, heslo, slovník


Pojem Obecné ohrožení je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Obecné ohrožení? Výraz, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Obecné ohrožení podle § 272–273 trestního zákoníku je trestný čin, jehož se dopustí pachatel, který úmyslně (§ 272) nebo z nedbalosti (§ 273) vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání (obecné nebezpečí), případně obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění.

Další možné informační zdroje

Hledat heslo Obecné ohrožení ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Obecné ohrožení ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Obecné ohrožení ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Obecné ohrožení ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Obecné ohrožení na Youtube

Najít termín Obecné ohrožení ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Obecné ohrožení například ve fulltextu Google.cz, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Obecné ohrožení? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Obecné ohrožení? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Obecné ohrožení, odpověď na dotaz co je to Obecné ohrožení?. Víte např. kdo to je Kazišuk? Znáte a víte kdo je Horský vůdce? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Právo). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.