Co je to?
Odborný výraz, definice slova Formalismus. Co znamená pojem Formalismus z kategorie Literatura?

Co je Formalismus? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Formalismus

Formalismus je název směru, který se zaměřuje na formu, podobu, tvar a jeho zvýraznění. Často se tak děje na úkor obsahové stránky, což snižuje hodnotu díla. V běžném životě se pojem používá v případě, že je přikládán příliš velký význam formalitám. Někdy se využívá i ve vědeckém slova smyslu pro shrnutí formálních prostředků například v matematice, právu či výtvarném umění. V literatuře se jedná o takový směr, který se orientuje na formální strukturu textu a jeho výzkum. Známý je například ruský formalismus.
Za základ formalismu je považována forma, která řídí způsob, jak je uspořádána struktura díla. Jde tedy o vnější stranu díla, nikoli o jeho obsah. Forma je podle tohoto směru obsahu nadřazena, má rozhodující úlohu i v dalším vývoji umění. Věda o formě se vyvíjela již od počátku estetiky z antické doby, ovšem jako zakladatelé tzv. estetického formalismu jsou uvádění Immanuel Kant a Johann Friedrich Herbart.


Co je to Formalismus? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Formalismus. Co znamená pojem Formalismus z kategorie Literatura?

Uvedené informace jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Formalismus doporučujeme sdílet s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Pojem Formalismus se nachází v sekci literatura

Klíčová slova: co to je, názvosloví, wiki, co je to Formalismus?, co znamená, Formalismus, slovník, lexikon, literatura, informace, formulace, význam, heslo, definice, popis, vysvětlení, přesný výraz, význam slova


Pojem Formalismus je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Formalismus? Výraz, definice slova z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Formalismus (z lat. forma, tvar a formalis, tvarový) znamená zdůrazňování tvaru, podoby či formy, někdy na úkor obsahu. V běžné řeči obvykle znamená přílišné zdůrazňování formalit. V neutrálním významu může znamenat prostě souhrn formálních prostředků určité vědy (například „matematický formalismus“).

Další zdroje informací

Hledat slovo Formalismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít pojem Formalismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Formalismus ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Formalismus na Google.cz

Hledat videa s názvem Formalismus na Youtube

Zkusit najít pojem Formalismus ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Formalismus například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikizdrojích, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Formalismus? resp. jaký je význam slova Formalismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Formalismus, odpověď na dotaz co je to Formalismus?. Víte např. kdo to je Statistik? Znáte a víte kdo je Raman Pratasevič? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než literatura). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?