Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Clearing. Co znamená pojem Clearing z kategorie Bankovnictví?

Co je Clearing?

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Clearing

Clearing je název mezibankovního bezhotovostního účtování vzájemných operací. Jde o formu bezhotovostního platebního styku, který se většinou řeší jako zúčtování pohledávek či závazků obou nebo více stran. Tento platební styk se používá mezi bankami. Banka má v zúčtovacím centru vlastní majetkový účet. Na ten chodí její příjmy, tedy platby od jiných bank, a z něj jsou pak hrazeny výdaje, čili platby jiným bankám.
Vzájemně se tak započítávají závazky a pohledávky a dochází k jejich vyrovnání. Výhodou clearingu je, že rozdíl za určité období je možno vyrovnat pouze jednou platební operací. Lze také získat clearingový úvěr, ten lze využít jedině k transakcím uvnitř banky nebo k zajištění nákupu aktiv. Takový úvěr má velice nízké úroky.


Co je to Clearing? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Clearing. Co znamená pojem Clearing z kategorie Bankovnictví?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen pro Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Clearing? Potom se o definici podělte s kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Termín Clearing se nachází v kategorii bankovnictví

Klíčová slova: terminologie, definice, Clearing, termín, názvosloví, pojem, co to je, odborné názvosloví, definice pojmu, slovo, vysvětlení, formulace, bankovnictví, co znamená, bankovnictví, lexikon, význam, slovník


Pojem Clearing je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Clearing? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Clearing neboli klíring je mezibankovní účtování vzájemných operací bez hotovostního placení – jedná se o bezhotovostní platební styk, jenž bývá obvykle prováděn zúčtováním oboustranných či vícestranných pohledávek a závazků.
Clearingový platební styk funguje mezi bankami – každá banka má v clearingovém (zúčtovacím) centru (u custodiana) svůj clearingový/majetkový účet, na který přicházejí platby od jiných bank (příjmy) a ze kterého jsou prováděny platby jiným bankám (výdaje). Z tohoto účtu se následně hradí platby ostatním bankám. Vyrovnávání pohledávek a závazků probíhá vzájemným započítáváním všech pohledávek a závazků, což je výhodné, neboť se dá vyřešit jednou jedinou platební operací na dorovnání rozdílu za stanovené období.

Jiné zdroje informací o pojmu Clearing

Zkusit najít Clearing ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat termín Clearing ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Clearing ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít Clearing ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat pojem Clearing ve Wikizdrojích

Zkusit najít výraz Clearing na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Clearing například v Google obrázcích, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Yahoo.com, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Clearing? resp. co znamená Clearing? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Clearing, odpověď na dotaz co je to Clearing?. Víte např. kdo to je Kateřina Marie Fialová? Znáte a víte kdo je Ondřej Dostál? Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. Pojmy mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Clearing i v jiných kategoriích (než bankovnictví). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie bankovnictví, banka, clearing, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.