Co je to?
Odborný výraz, definice slova Clearing. Co znamená slovo Clearing z kategorie Bankovnictví?

Co je Clearing? Definice pojmu

Co znamená termín Clearing? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Clearing je název mezibankovního bezhotovostního účtování vzájemných operací. Jde o formu bezhotovostního platebního styku, který se většinou řeší jako zúčtování pohledávek či závazků obou nebo více stran. Tento platební styk se používá mezi bankami. Banka má v zúčtovacím centru vlastní majetkový účet. Na ten chodí její příjmy, tedy platby od jiných bank, a z něj jsou pak hrazeny výdaje, čili platby jiným bankám.
Vzájemně se tak započítávají závazky a pohledávky a dochází k jejich vyrovnání. Výhodou clearingu je, že rozdíl za určité období je možno vyrovnat pouze jednou platební operací. Lze také získat clearingový úvěr, ten lze využít jedině k transakcím uvnitř banky nebo k zajištění nákupu aktiv. Takový úvěr má velice nízké úroky.


Co je to Clearing? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Clearing. Co znamená slovo Clearing z kategorie Bankovnictví?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Tento text (Clearing) můžete sdílet s jinými lidmi na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Termín Clearing patří do kategorie bankovnictví

Klíčová slova: terminologie, terminus technicus, vysvětlení, wiki, lexikon, definice, termín, co znamená, přesný výraz, bankovnictví, odborné názvosloví, slovník, heslo, význam, synonymum, informace, Clearing, co to je


Pojem Clearing je v kategorii bankovnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Clearing? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Clearing neboli klíring je mezibankovní účtování vzájemných operací bez hotovostního placení – jedná se o bezhotovostní platební styk, jenž bývá obvykle prováděn zúčtováním oboustranných či vícestranných pohledávek a závazků.
Clearingový platební styk funguje mezi bankami – každá banka má v clearingovém (zúčtovacím) centru (u custodiana) svůj clearingový/majetkový účet, na který přicházejí platby od jiných bank (příjmy) a ze kterého jsou prováděny platby jiným bankám (výdaje). Z tohoto účtu se následně hradí platby ostatním bankám. Vyrovnávání pohledávek a závazků probíhá vzájemným započítáváním všech pohledávek a závazků, což je výhodné, neboť se dá vyřešit jednou jedinou platební operací na dorovnání rozdílu za stanovené období.

Více informací o slovu Clearing doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Hledat termín Clearing na Google.cz

Vyhledat výraz Clearing ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Clearing ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat pojem Clearing ve vyhledávači Yandex

Hledat frázi Clearing ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít frázi Clearing ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Clearing například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Právě jste zjistili jaká je definice slova Clearing? resp. co se skrývá pod slovem Clearing? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Clearing, odpověď na dotaz co je to Clearing?. Víte např. kdo to je Zdeněk Nekula? Znáte a víte kdo je Alfred Strejček? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Radíme proto zkusit hledat pojem Clearing v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je bankovnictví. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.