Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Clearing. Co znamená pojem Clearing z kategorie Bankovnictví?

Co to je Clearing? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Clearing

Clearing je název mezibankovního bezhotovostního účtování vzájemných operací. Jde o formu bezhotovostního platebního styku, který se většinou řeší jako zúčtování pohledávek či závazků obou nebo více stran. Tento platební styk se používá mezi bankami. Banka má v zúčtovacím centru vlastní majetkový účet. Na ten chodí její příjmy, tedy platby od jiných bank, a z něj jsou pak hrazeny výdaje, čili platby jiným bankám.
Vzájemně se tak započítávají závazky a pohledávky a dochází k jejich vyrovnání. Výhodou clearingu je, že rozdíl za určité období je možno vyrovnat pouze jednou platební operací. Lze také získat clearingový úvěr, ten lze využít jedině k transakcím uvnitř banky nebo k zajištění nákupu aktiv. Takový úvěr má velice nízké úroky.


Co je to Clearing? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Clearing. Co znamená pojem Clearing z kategorie Bankovnictví?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Clearing je v kategorii Bankovnictví

Klíčová slova: význam slova, Bankovnictví, vysvětlení, popis, definice pojmu, synonymum, terminus technicus, wiki, slovník, co to je, Clearing, termín, slovo, význam pojmu, odborný výraz, terminologie, pojem, názvosloví


Pojem Clearing je v kategorii Bankovnictví, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Clearing dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Clearing neboli klíring je mezibankovní účtování vzájemných operací bez hotovostního placení – jedná se o bezhotovostní platební styk, jenž bývá obvykle prováděn zúčtováním oboustranných či vícestranných pohledávek a závazků.
Clearingový platební styk funguje mezi bankami – každá banka má v clearingovém (zúčtovacím) centru (u custodiana) svůj clearingový/majetkový účet, na který přicházejí platby od jiných bank (příjmy) a ze kterého jsou prováděny platby jiným bankám (výdaje). Z tohoto účtu se následně hradí platby ostatním bankám. Vyrovnávání pohledávek a závazků probíhá vzájemným započítáváním všech pohledávek a závazků, což je výhodné, neboť se dá vyřešit jednou jedinou platební operací na dorovnání rozdílu za stanovené období.

Další zdroje informací o slovu Clearing

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Clearing ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Clearing ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Clearing ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Clearing ve Wikizdrojích

Vyhledat heslo Clearing ve vyhledávači Qwant

Vyhledat termín Clearing ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Clearing například ve fulltextu Google.cz, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Clearing? resp. co se přesně ukrývá za slovem Clearing? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Clearing, odpověď na dotaz co je to Clearing?. Víte např. kdo to je Kriminalista? Znáte a víte kdo je Jolana Voldánová? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Bankovnictví). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.