Co je to?
Výraz, termín, definice slova Retenční nádrž. Co znamená odborný pojem Retenční nádrž z kategorie Příroda?

Co je to Retenční nádrž? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Retenční nádrž?

Retenční nádrž je pojem označující meliorační stavbu, tedy ochrannou nádrž pro určité území, které je díky této nádrži chráněno před záplavami. Retenční nádrž funguje tak, že zadržuje přívalovou nebo srážkovou vodu po nějakou dobu, než je vypuštěna do vodního toku nebo do kanalizace. Vodní nebo kanalizační systémy pak nemohou být poškozeny přílišným množstvím srážkové vody. Retenční nádrže se budují především u větších pevných ploch a průmyslových objektů.


Co je to Retenční nádrž? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Retenční nádrž. Co znamená odborný pojem Retenční nádrž z kategorie Příroda?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Pojem Retenční nádrž se nachází v kategorii příroda

Klíčová slova: co to je, lexikon, význam slova, přesný význam, wiki, příroda, odborný výraz, popis, vysvětlení, terminologie, názvosloví, význam pojmu, co znamená, slovo, význam, odborné názvosloví, příroda, definice pojmu


Pojem Retenční nádrž je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Retenční nádrž? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Retenční nádrž slouží pro zadržení určitého množství dešťové vody na určitou dobu, před vypuštěním do kanalizace nebo vodního toku. Chrání kanalizační systém nebo vodní tok před zahlcením srážkovou vodou z přívalových dešťů. Retenční nádrž je nejčastěji budována při průmyslových objektech a velkých zpevněných plochách.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit najít termín Retenční nádrž ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Retenční nádrž ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Retenční nádrž ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Retenční nádrž ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Retenční nádrž ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Retenční nádrž na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Retenční nádrž například ve fulltextu Google.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr z často hledaných výrazů na tomto webu

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Retenční nádrž? resp. co se přesně ukrývá za slovem Retenční nádrž? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Retenční nádrž, odpověď na dotaz co je to Retenční nádrž?. Víte např. kdo to je Felix Holzmann? Znáte a víte kdo je Dragoun? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Retenční nádrž v jiné sekci než příroda. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.