Co je to?
Výraz, termín, definice slova Retenční nádrž. Co znamená odborný pojem Retenční nádrž z kategorie Příroda?

Co je to Retenční nádrž? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Retenční nádrž

Retenční nádrž je pojem označující meliorační stavbu, tedy ochrannou nádrž pro určité území, které je díky této nádrži chráněno před záplavami. Retenční nádrž funguje tak, že zadržuje přívalovou nebo srážkovou vodu po nějakou dobu, než je vypuštěna do vodního toku nebo do kanalizace. Vodní nebo kanalizační systémy pak nemohou být poškozeny přílišným množstvím srážkové vody. Retenční nádrže se budují především u větších pevných ploch a průmyslových objektů.


Co je to Retenční nádrž? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Retenční nádrž. Co znamená odborný pojem Retenční nádrž z kategorie Příroda?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Retenční nádrž sdílet s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Retenční nádrž patří do sekce Příroda

Klíčová slova: definice pojmu, co to je, terminologie, co znamená, Příroda, význam pojmu, synonymum, co je to Retenční nádrž?, termín, heslo, vysvětlení, Příroda, slovo, definice, informace, odborný výraz, formulace, odborné názvosloví


Pojem Retenční nádrž je v kategorii Příroda, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Retenční nádrž dozvíte následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Retenční nádrž slouží pro zadržení určitého množství dešťové vody na určitou dobu, před vypuštěním do kanalizace nebo vodního toku. Chrání kanalizační systém nebo vodní tok před zahlcením srážkovou vodou z přívalových dešťů. Retenční nádrž je nejčastěji budována při průmyslových objektech a velkých zpevněných plochách.

Linky na jiné informační zdroje

Vyhledat termín Retenční nádrž ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Retenční nádrž ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Retenční nádrž na Youtube

Najít slovo Retenční nádrž ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Retenční nádrž ve vyhledávači Yandex

Najít výraz Retenční nádrž na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Retenční nádrž například ve Wikizdrojích, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Retenční nádrž? resp. co přesně znamená slovo Retenční nádrž? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Retenční nádrž, odpověď na dotaz co je to Retenční nádrž?. Víte např. kdo to je Vrátný? Znáte a víte kdo je Rákosník? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle různých oborů. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Příroda. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.