Co je to?
Výraz, termín, definice slova Mešní víno. Co znamená odborný pojem Mešní víno z kategorie Nápoje?

Co je to Mešní víno? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Mešní víno

Mešní víno je pojmenování takového vína, které používají některé církve křesťanského směru jako svátost při obřadu přijímání. Toto víno musí odpovídat zvláštním požadavkům, které se týkají především způsobu výroby. Tyto požadavky mohou být u různých církví odlišné. Bílému vínu dává přednost římskokatolická církev, v pravoslavných církvích se využívá červené víno. Obecně se jako mešní víno označuje takové, do kterého nebyl přidán cukr.
Mešní vína dodávají pověření výrobci, které se na jeho výrobu specializují a vyrábějí pro určitou církev. Víno symbolizuje krev Kristovu a musí být vyrobeno pouze z hroznů, bez dalších přísad. Na vinohradu se nesmí chemicky ošetřovat. Vždy se jedná o přívlastková vína, bez regulace obsahu alkoholu. Víno se ještě před obřadem slavnostně žehná.


Co je to Mešní víno? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Mešní víno. Co znamená odborný pojem Mešní víno z kategorie Nápoje?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Mešní víno sdílet s kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Mešní víno patří do sekce nápoje

Klíčová slova: co znamená, nápoje, slovník, wiki, vysvětlení, význam pojmu, terminologie, formulace, lexikon, synonymum, pojem, co to je, heslo, termín, nápoje, terminus technicus, informace, slovo


Pojem Mešní víno je v kategorii nápoje, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Mešní víno?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Mešní víno je označení vína, používaného některými křesťanskými církvemi jako svátostná materie při eucharistii, jež musí splňovat zvláštní požadavky na způsob výroby; tyto požadavky se u jednotlivých církví liší. Římskokatolická církev používá z praktických důvodů nejčastěji bílé víno (purifikatorium, textilie, jíž se vytírá kalich po eucharistii, se snáze pere), pravoslavné církve používají symbolické červené. Neoficiálně a spíše slangově se za „mešní víno“ označuje víno bez přídavku cukru.

Další informační zdroje

Najít slovo Mešní víno ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Mešní víno ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Mešní víno na Youtube

Najít výraz Mešní víno ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Mešní víno ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Mešní víno ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Mešní víno například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Microsoft Bing, v evropském vyhledávači Qwant nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Mešní víno? resp. jaká je definice termínu Mešní víno? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mešní víno, odpověď na dotaz co je to Mešní víno?. Víte např. kdo to je Karel Werner? Znáte a víte kdo je Hobit? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než nápoje). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.