Co je to?
Definice odborného termínu, slova Chrlič. Co znamená pojem Chrlič z kategorie Stavebnictví?

Co je to Chrlič? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Chrlič

Chrlič je často používanou plastickou ozdobou historických staveb. Jedná se o funkční dekoraci, jejímž úkolem je zajištění odvodu dešťové vody mimo okraj střechy nebo okapu. Voda se tak dostane do potřebné vzdálenosti, aby nenarušovala stavbu.
Chrliče byly typické pro období gotiky, kdy se zhotovovaly z kamene. Často zdobily katedrály. Vypadaly buď jako nestvůry nebo znetvořené postavy lidí či zvířat, měly otevřenou tlamu a na hřbetě koryto pro zachycení vody. Později se vyráběly z plechu nebo štuku a staly se pouhou dekorací.


Co je to Chrlič? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Chrlič. Co znamená pojem Chrlič z kategorie Stavebnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Chrlič? Pak se o tuto stránku podělte s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Chrlič je v kategorii Stavebnictví

Klíčová slova: Stavebnictví, terminologie, slovo, synonymum, popis, význam, přesný význam, definice, wiki, pojem, přesný výraz, co to je, vysvětlení, názvosloví, odborné názvosloví, slovník, význam slova, informace


Pojem Chrlič je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

Co označuje termín Chrlič? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Chrlič je plastický funkční a dekorativní prvek historických staveb. Zajišťuje odvod dešťové vody z okraje střechy nebo okapového žlabu do dostatečné vzdálenosti od budovy. Nahrazuje tak do jisté míry okapovou rouru.
Chrliče byly podstatnou součástí a architektonickým prvkem především gotické architektury, zejména katedrál, kdy byly tesány z kamene. Nejčastěji mívaly podobu čtyřnohých nebo dvounohých okřídlených nestvůr mytologické inspirace, nebo pitoreskních lidských či zvířecích postav, vždy s doširoka otevřenou tlamou a korýtkem na hřbetě. V renesanci a v baroku byly nejčastěji vyrobeny ze železného plechu a zakončovány dračí hlavou. v architektuře období historismu v 19. století se chrliče staly pouhou dekorací, někdy provedeny pouze ve štuku.

Další možné informační zdroje

Hledat výraz Chrlič ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Chrlič na Youtube

Hledat heslo Chrlič ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem Chrlič ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Chrlič ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat heslo Chrlič ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Chrlič například v Microsoft Bing, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve Wikislovníku nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Chrlič? resp. co označuje slovo Chrlič? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Chrlič, odpověď na dotaz co je to Chrlič?. Víte např. kdo to je Sára Korbelová? Znáte a víte kdo je Kádrovák? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Chrlič v jiné sekci než Stavebnictví. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!