Co je to?
Výraz, termín, definice slova Celoživotní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Celoživotní vzdělávání z kategorie Školství?

Co je to Celoživotní vzdělávání? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je název pro jakékoli studium v průběhu života člověka. Jde o průběžné získávání různých dovedností, schopností i vědomostí jak intelektuálního, tak praktického rázu. Jde o určitou nástavbu po počátečním vzdělávání. Celoživotní vzdělávání může být organizované, neformální nebo zcela spontánní. Může mít formu školní docházky, kurzů, rekvalifikací, univerzity třetího věku a dalších. Organizátory bývají školy, různé organizace a spolky a v nabídce mohou být rozličná témata určená jednotlivým věkovým i zájmovým skupinám.
Cílem takového učení je vést k získávání nových kompetencí po celý průběh života. Člověk se nejdříve naučí učit se, později pak rozvíjí své dovednosti, získává a reaguje na nové podněty. To celoživotní vzdělávání odlišuje od přípravy na určité povolání. Vzdělávat se tímto způsobem může každý člověk. Uskutečňovat se může i z domova, vzdáleně, s pomocí informačních technologií a vzdělávacích programů a aplikací.


Co je to Celoživotní vzdělávání? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Celoživotní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Celoživotní vzdělávání z kategorie Školství?

Přes veškerou pečlivost mohou texty chyby. Za případné faktické nebo pravopisné chyby se dopředu omlouváme.Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice slova Celoživotní vzdělávání? Pak se o tuto stránku podělte s přáteli a kamarády na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Heslo Celoživotní vzdělávání je v kategorii Školství

Klíčová slova: definice, terminologie, vysvětlení, přesný význam, co je to Celoživotní vzdělávání?, význam slova, co znamená, wiki, termín, definice pojmu, co to je, slovník, odborné názvosloví, význam, přesný výraz, Školství, formulace, popis


Pojem Celoživotní vzdělávání je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Celoživotní vzdělávání? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Celoživotní učení či celoživotní vzdělávání zahrnuje každé studium během života. Je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního vzdělávání. Může být realizováno organizovanou formou (formální), prostřednictvím individuální zájmové činnosti (neformální) nebo spontánně, bezděčně (informální).
Patří sem nepovinná i povinná školní docházka, rekvalifikace, kurzy, vzdělávání seniorů (tzv. univerzita třetího věku) apod. Je realizováno různými organizacemi (např. vysokými školami), které se zaměřují na různé skupiny a nabízejí kurzy různého zaměření.

Více informací o pojmu Celoživotní vzdělávání lze najít v následujících zdrojích

Vyhledat výraz Celoživotní vzdělávání ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Celoživotní vzdělávání ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Celoživotní vzdělávání ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat heslo Celoživotní vzdělávání ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Celoživotní vzdělávání na Youtube

Zkusit najít výraz Celoživotní vzdělávání ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Celoživotní vzdělávání například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Celoživotní vzdělávání? resp. co to je Celoživotní vzdělávání? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Celoživotní vzdělávání, odpověď na dotaz co je to Celoživotní vzdělávání?. Víte např. kdo to je Charles Ponzi? Znáte a víte kdo je Invalidní důchodce? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Celoživotní vzdělávání hledat i v jiných kategoriích (než Školství) U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.