Co je to?
Výraz, termín, definice slova Celoživotní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Celoživotní vzdělávání z kategorie Školství?

Co je to Celoživotní vzdělávání? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je název pro jakékoli studium v průběhu života člověka. Jde o průběžné získávání různých dovedností, schopností i vědomostí jak intelektuálního, tak praktického rázu. Jde o určitou nástavbu po počátečním vzdělávání. Celoživotní vzdělávání může být organizované, neformální nebo zcela spontánní. Může mít formu školní docházky, kurzů, rekvalifikací, univerzity třetího věku a dalších. Organizátory bývají školy, různé organizace a spolky a v nabídce mohou být rozličná témata určená jednotlivým věkovým i zájmovým skupinám.
Cílem takového učení je vést k získávání nových kompetencí po celý průběh života. Člověk se nejdříve naučí učit se, později pak rozvíjí své dovednosti, získává a reaguje na nové podněty. To celoživotní vzdělávání odlišuje od přípravy na určité povolání. Vzdělávat se tímto způsobem může každý člověk. Uskutečňovat se může i z domova, vzdáleně, s pomocí informačních technologií a vzdělávacích programů a aplikací.


Co je to Celoživotní vzdělávání? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Celoživotní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Celoživotní vzdělávání z kategorie Školství?

Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Celoživotní vzdělávání sdílet s dalšími lidmi na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Pojem Celoživotní vzdělávání patří do sekce Školství

Klíčová slova: termín, co je to Celoživotní vzdělávání?, slovo, přesný význam, odborný výraz, přesný výraz, terminologie, pojem, popis, Školství, význam pojmu, definice pojmu, synonymum, formulace, terminus technicus, lexikon, Školství, definice


Pojem Celoživotní vzdělávání je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Celoživotní vzdělávání?

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Celoživotní učení či celoživotní vzdělávání zahrnuje každé studium během života. Je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního vzdělávání. Může být realizováno organizovanou formou (formální), prostřednictvím individuální zájmové činnosti (neformální) nebo spontánně, bezděčně (informální).
Patří sem nepovinná i povinná školní docházka, rekvalifikace, kurzy, vzdělávání seniorů (tzv. univerzita třetího věku) apod. Je realizováno různými organizacemi (např. vysokými školami), které se zaměřují na různé skupiny a nabízejí kurzy různého zaměření.

Více informací o slovu Celoživotní vzdělávání doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Hledat pojem Celoživotní vzdělávání ve Wikizdrojích

Hledat heslo Celoživotní vzdělávání ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Celoživotní vzdělávání ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Celoživotní vzdělávání ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Celoživotní vzdělávání na Youtube

Vyhledat termín Celoživotní vzdělávání ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Celoživotní vzdělávání například v evropském vyhledávači Qwant, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Celoživotní vzdělávání? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Celoživotní vzdělávání? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Celoživotní vzdělávání, odpověď na dotaz co je to Celoživotní vzdělávání?. Víte např. kdo to je Zjev? Znáte a víte kdo je Pokáč? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Školství. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.