Co je to?
Definice výrazu, termínu Celoživotní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Celoživotní vzdělávání z kategorie Školství?

Co je Celoživotní vzdělávání? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je název pro jakékoli studium v průběhu života člověka. Jde o průběžné získávání různých dovedností, schopností i vědomostí jak intelektuálního, tak praktického rázu. Jde o určitou nástavbu po počátečním vzdělávání. Celoživotní vzdělávání může být organizované, neformální nebo zcela spontánní. Může mít formu školní docházky, kurzů, rekvalifikací, univerzity třetího věku a dalších. Organizátory bývají školy, různé organizace a spolky a v nabídce mohou být rozličná témata určená jednotlivým věkovým i zájmovým skupinám.
Cílem takového učení je vést k získávání nových kompetencí po celý průběh života. Člověk se nejdříve naučí učit se, později pak rozvíjí své dovednosti, získává a reaguje na nové podněty. To celoživotní vzdělávání odlišuje od přípravy na určité povolání. Vzdělávat se tímto způsobem může každý člověk. Uskutečňovat se může i z domova, vzdáleně, s pomocí informačních technologií a vzdělávacích programů a aplikací.


Co je to Celoživotní vzdělávání? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Celoživotní vzdělávání. Co znamená odborný pojem Celoživotní vzdělávání z kategorie Školství?

Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Celoživotní vzdělávání s blízkými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Termín Celoživotní vzdělávání je v kategorii Školství

Klíčová slova: slovník, terminologie, význam slova, Školství, wiki, Školství, co je to Celoživotní vzdělávání?, formulace, odborný výraz, co to je, přesný výraz, Celoživotní vzdělávání, definice, popis, terminus technicus, lexikon, význam, slovo


Pojem Celoživotní vzdělávání je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Celoživotní vzdělávání? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Celoživotní učení či celoživotní vzdělávání zahrnuje každé studium během života. Je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního vzdělávání. Může být realizováno organizovanou formou (formální), prostřednictvím individuální zájmové činnosti (neformální) nebo spontánně, bezděčně (informální).
Patří sem nepovinná i povinná školní docházka, rekvalifikace, kurzy, vzdělávání seniorů (tzv. univerzita třetího věku) apod. Je realizováno různými organizacemi (např. vysokými školami), které se zaměřují na různé skupiny a nabízejí kurzy různého zaměření.

Linky na jiné informační zdroje

Vyhledat pojem Celoživotní vzdělávání ve vyhledávači Yahoo

Najít výraz Celoživotní vzdělávání na Google obrázcích

Vyhledat pojem Celoživotní vzdělávání ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Celoživotní vzdělávání ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Celoživotní vzdělávání na Youtube

Hledat heslo Celoživotní vzdělávání ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Celoživotní vzdělávání například v metavyhledávači Info.com, v Lingea slovnících, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Celoživotní vzdělávání? resp. co vlastně znamená slovo Celoživotní vzdělávání? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Celoživotní vzdělávání, odpověď na dotaz co je to Celoživotní vzdělávání?. Víte např. kdo to je David Švehlík? Znáte a víte kdo je Robert Hájek? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Radíme proto zkusit hledat pojem Celoživotní vzdělávání v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je Školství. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.