Co je to?
Definice výrazu, termínu Intubace. Co znamená odborný pojem Intubace z kategorie Lékařství?

Co je Intubace?

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Intubace

Intubace je označení medicínského postupu, při kterém se zavádí do dýchacích cest pacienta tenká trubice. Ta vede skrz ústa nebo nos až do průdušnice. Její odborný název je endotracheální trubice. Cílem intubace je zajistit pacientovi dostatečné množství kyslíku a odstranit oxid uhličitý z těla. To má velký význam při výrazném omezení dýchání, například při těžkém poškození plic, narkóze, nebo kómatu. Intubace se obvykle provádí v rámci lékařské péče na intenzivních jednotkách, v prostředí operačních sálů nebo při mimořádných událostech, jako jsou například nehody, kdy má zraněný závažné dýchací obtíže. Při intubaci lékař používá speciální nástroje, jako je laryngoskop, určený ke zvedání jazyka. Tento nástroj umožňuje lékaři vizuálně kontrolovat, zda se endotracheální trubice dostává správně do dýchacích cest. Po zavedení trubice se k ní připojí přístroj na umělé dýchání, který dodává pacientovi potřebné množství kyslíku a odebírá oxid uhličitý. Endotracheální trubice také umožňuje odsátí hlenů a dalších tekutin z dýchacích cest, což je důležité pro prevenci infekcí a zlepšení dýchání.
Intubace patří k náročnějším zásahům, při kterých hrozí riziko komplikací, jako jsou krvácení, poškození dýchacích cest, infekce nebo nesprávné umístění trubice. Proto je intubace vždy prováděna zkušenými lékaři nebo zdravotnickými pracovníky, kteří mají odpovídající vzdělání a praxi a mají k dispozici nezbytné vybavení a monitorovací zařízení, které jim umožní rychle a bezpečně reagovat na případné komplikace.


Co je to Intubace? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Intubace. Co znamená odborný pojem Intubace z kategorie Lékařství?

Neručíme za přesnost, úplnost a hodnověrnost jakýchkoliv informací sdělovaných prostřednictvím těchto webových stránek. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Intubace se známými na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Intubace je v kategorii lékařství

Klíčová slova: wiki, slovník, pojem, termín, názvosloví, vysvětlení, přesný význam, definice, lexikon, terminus technicus, formulace, odborné názvosloví, synonymum, význam slova, terminologie, odborný výraz, Intubace, přesný výraz


Pojem Intubace je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Intubace?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Intubace je pojem z lékařství. Týká se zavedení trubice do vnějšího nebo vnitřního otvoru v lidském těle. Nejčastěji se termín týká tzv. tracheální intubace, která je v současnosti jedinou zcela bezpečnou metodou zajištění umělého dýchání a zabránění aspiraci (vniknutí žaludečních šťáv do dýchacích cest).
Zavedení tracheální rourky (endotracheální trubice, kanyly) přes ústa či nos, hrtan, hlasivky až do průdušnice. Plastová trubička je vybavená těsnící manžetou, která je nafukována injekční stříkačkou (přes balonek vyvedený ven). Někdy též nazývaná endotracheální intubace má základní výhodu v utěsnění dýchacích cest. Díky tomu je možné použití přetlakového dýchání a změny polohy pacienta v bezvědomí. Tracheální intubace téměř odstraňuje riziko zatečení žaludečního obsahu do dýchacích cest. Většinou je před zavedením rourky nutné podání anestetik a svalových relaxancií. Provést tracheální intubaci vyžaduje dlouhodobý trénink a vždy je určité riziko nesprávného zavedení do jícnu, nebo nemožnosti výkon úspěšně dokončit. Proto jsou používány i jednodušší postupy (laryngeální, nebo obličejová maska), které však nezajišťují utěsnění průdušnice.

Linky na jiné informační zdroje

Vyhledat výraz Intubace ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat pojem Intubace ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Intubace na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Intubace ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Intubace ve Wikizdrojích

Hledat slovo Intubace ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Intubace například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, v Microsoft Bing nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Právě jste zjistili co to je Intubace? resp. co přesně označuje termín Intubace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Intubace, odpověď na dotaz co je to Intubace?. Víte např. kdo to je Jan Bašta? Znáte a víte kdo je Michal Bragagnolo? Věříme, že chápete, že texty nemohou být často aktualizovány. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Intubace v jiné sekci než lékařství. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie lékařství, Černý stetoskop, intubace, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.