Co je to?
Výraz, termín, definice slova Liberalismus. Co znamená odborný pojem Liberalismus z kategorie Politika?

Co je to Liberalismus? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Liberalismus?

Liberalismus je označení filozofie nebo politického směru, považujícího svobodu za nejvyšší politickou hodnotu. Vychází z principů osvícenství, a i když vznikl v 17. století v Anglii, v jiných oblastech se od anglického liberalismu značně odklonil.
Základem liberalismu je tedy svoboda jak v osobní, tak v náboženské, politické i ekonomické rovině. Společnost se má osvobodit od ideologií, občané mají mít co největší svobodu, která je současně základním kamenem společnosti a musí být státem chráněna. Státní moc se uplatňuje pouze tehdy, pokud je omezována osobní svoboda.


Co je to Liberalismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Liberalismus. Co znamená odborný pojem Liberalismus z kategorie Politika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Liberalismus můžete sdílet s přáteli a kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Výraz Liberalismus je v kategorii politika

Klíčová slova: odborné názvosloví, pojem, vysvětlení, význam pojmu, význam, co to je, politika, lexikon, heslo, popis, politika, slovo, wiki, co je to Liberalismus?, terminus technicus, odborný výraz, termín, Liberalismus


Pojem Liberalismus je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Liberalismus?

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Liberalismus (latinsky liber svobodný, liberalis svobody se týkající, svobodomyslný) je politický směr nebo také filosofický pohled, který stojí na tom, že svoboda je prioritní politická hodnota. Tato ideologie původně vznikla v 17. století v Anglii a má kořeny v evropském osvícenství. V různých oblastech světa se však liberalismus dále vyvíjel odlišně, a proto může mít slovo „liberalismus“ celou řadu významů v závislosti na kontextu a regionu, které se mohou i částečně ideologicky rozporovat. Lze nalézt levicové i pravicové formy liberalismu, přičemž je důležité odlišovat sociální liberalismus a ekonomický liberalismus.

Jiné zdroje informací o pojmu Liberalismus

Vyhledat slovo Liberalismus ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Liberalismus na Google.cz

Najít pojem Liberalismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Liberalismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Liberalismus ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Liberalismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Liberalismus například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, ve Wikizdrojích, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Teď už víte jaká je definice termínu Liberalismus? resp. co znamená Liberalismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Liberalismus, odpověď na dotaz co je to Liberalismus?. Víte např. kdo to je Lampasák? Znáte a víte kdo je Tim Berners-Lee? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než politika). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.