Co je to?
Výraz, termín, definice slova Hologram. Co znamená odborný pojem Hologram z kategorie Věda?

Co je Hologram?

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Hologram

Hologram je trojrozměrný obrazec vzniklý cíleně zaměřeným vyzařováním laserových paprsků přes polopropustnou vrstvu. Je to přenesený obraz skutečného předmětu vytvářející dokonalou trojrozměrnou iluzi. Jedná se o poměrně drahou technologii s omezeným využitím. S termínem hologram se nejčastěji setkáme, je-li řeč o jednom z ochranných prvků bankovek. Na nich má hologram podobu duhové samolepky s jedinečnou strukturou.


Co je to Hologram? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Hologram. Co znamená odborný pojem Hologram z kategorie Věda?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Text vytvořen pro Superia.cz

Definici pojmu Hologram sdílejte s rodinou a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Heslo Hologram je v kategorii věda

Klíčová slova: význam slova, definice, wiki, lexikon, věda, informace, odborné názvosloví, terminus technicus, co je to Hologram?, slovo, význam, co znamená, přesný výraz, pojem, terminologie, co to je, synonymum, Hologram


Pojem Hologram je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Hologram

Projekce ženy v krajině. Takto si představují hologram tvůrci sci-fi filmů. Autor: Prettysleepy, zdroj: Pixabay
Projekce ženy v krajině. Takto si představují hologram tvůrci sci-fi filmů. Autor: Prettysleepy, zdroj: Pixabay


Pro další informace o termínu Hologram zkuste tyto odkazy

Zkusit najít pojem Hologram ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Hologram na Youtube

Vyhledat slovo Hologram ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Hologram ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít heslo Hologram na Google obrázcích

Hledat heslo Hologram ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Hologram například ve Wikipedii, v Google překladači, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit jaký je přesný význam slova Hologram? resp. co se přesně ukrývá za slovem Hologram? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hologram, odpověď na dotaz co je to Hologram?. Víte např. kdo to je Zuzana Šulajová? Znáte a víte kdo je Johnny Depp? Litujem, že není v našich silách provádět pravidelně aktualizace všech textů. vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste hledání odborného pojmu Hologram i v jiné kategorii než je sekce věda. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.