Co je to?
Výraz, termín, definice slova Perex. Co znamená odborný pojem Perex z kategorie Literatura?

Co je to Perex? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Perex?

Perex je žurnalistický pojem. Ve zpravodajství a v publicistice se používá jako název úvodu článku. Jde o kratší text obvykle v rozsahu do pěti vět. V perexu se má vzbudit čtenářova pozornost a zájem o další text článku. Naznačuje se tak, o čem text bude a čtenář se může rozhodnout, zda si celý text přečte.
Původně se takto označoval velký titulek, který vedl přes všechny sloupce na stránce novin.


Co je to Perex? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Perex. Co znamená odborný pojem Perex z kategorie Literatura?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Výraz Perex patří do sekce literatura

Klíčová slova: pojem, odborný výraz, přesný výraz, lexikon, co znamená, názvosloví, Perex, formulace, definice pojmu, literatura, vysvětlení, heslo, slovo, termín, informace, co to je, synonymum, význam


Pojem Perex je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co označuje termín Perex? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Perex, v žurnalistice – zpravodajství a publicistice, je označení pro úvod článku, krátký text (obvykle 2–5 vět), jehož účelem je uvést a upoutat pozornost na následující delší text článku a/nebo naznačit, o čem článek bude. Na co nestačí upoutat titulek nebo podtitulek, to rozvádí perex, aby se čtenář mohl rozhodnout, má-li věnovat čas čtení celého článku a jde-li o téma, které ho zajímá. V původním polygrafickém významu je slovem perex myšlen titulek v šíři přes všechny sloupce na celou stranu novin či časopisu (z lat. per extensum). Nověji, pod vlivem angličtiny, se také objevuje termín lede, znamenající totéž.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Perex ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Perex ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Perex ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat pojem Perex ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Perex na Google.cz

Najít pojem Perex ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Perex například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Perex? resp. jaký je přesný význam slova Perex? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Perex, odpověď na dotaz co je to Perex?. Víte např. kdo to je Heretik? Znáte a víte kdo je Matthew McConaughey? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Perex i v jiných kategoriích (než literatura). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?