Co je to?
Výraz, termín, definice slova Hydrosféra. Co znamená odborný pojem Hydrosféra z kategorie Věda?

Co je to Hydrosféra? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Hydrosféra?

Hydrosféra je název vodního obalu Země. Zahrnuje všechno vodstvo, které k zemi patří, tzn. vodu v živých organizmech, vodu v atmosféře, povrchové i podpovrchové vodstvo. Výzkumem hydrosféry se zabývají různé vědní disciplíny, především hydrologie a hydrogeologie, hydrogeografie a oceánografie. V hydrosféře probíhá neustálý koloběh vody, tento pohyb vody je jedním z předmětů bádání meteorologie a klimatologie.


Co je to Hydrosféra? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Hydrosféra. Co znamená odborný pojem Hydrosféra z kategorie Věda?

Informace jsou bez jakékoliv záruky, neručíme za faktickou správnost, aktuálnost a jazykovou přesnost uvedených informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Hydrosféra můžete sdílet s kamarády na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Pojem Hydrosféra je v kategorii věda

Klíčová slova: odborný výraz, popis, slovo, názvosloví, vysvětlení, přesný význam, slovník, terminus technicus, pojem, formulace, význam pojmu, lexikon, terminologie, věda, význam, význam slova, termín, věda


Pojem Hydrosféra je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Hydrosféra? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hydrosféra (vodní obal Země) představuje soubor všeho vodstva Země – tj. povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Celkové zásoby vody na Zemi činí asi 1 385 989 600 km³, z toho sladká voda představuje 2,530 %. Ve světovém oceánu je obsaženo asi 96,54 % slané vody a 2,5% sladké vody.

Koloběh vody

Koloběh vody v přírodě. Autor: USGS Georgia Water Science Center, překlad Ing. Petr Šercl, zdroj: Wikimedia commons, licence: Public domain
Koloběh vody v přírodě. Autor: USGS Georgia Water Science Center, překlad Ing. Petr Šercl, zdroj: Wikimedia commons, licence: Public domain


Jiné zdroje informací o pojmu Hydrosféra

Hledat heslo Hydrosféra ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít termín Hydrosféra na Google.cz

Vyhledat slovo Hydrosféra ve Wikislovníku

Zkusit najít heslo Hydrosféra ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hydrosféra ve Wikimedia Commons

Najít slovo Hydrosféra ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Hydrosféra například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Hydrosféra? resp. co se skrývá pod slovem Hydrosféra? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hydrosféra, odpověď na dotaz co je to Hydrosféra?. Víte např. kdo to je Predrag Bjelac? Znáte a víte kdo je Ivan Hlas? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než věda). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?