Co je to?
Definice výrazu Kořen slova. Co znamená odborný pojem Kořen slova z kategorie Český jazyk?

Co to je Kořen slova? Význam slova

Co znamená termín Kořen slova? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Kořen slova je jazykovědný pojem. Kořen je ta část slova, která je nositelem základního významu. Tento základ již nelze dále dělit na jednotky, které by měly význam. Kořen slova a jeho význam je možno pozměňovat a upravovat přidáváním předpon a přípon nebo spojením s dalšími kořeny. Tak vznikají nová slova a dochází k posunu původního významu. Ke kořenu slova se mohou přidávat i koncovky, které vyjadřují mluvnické kategorie, ale nemění význam.


Co je to Kořen slova? Význam slova, termín, Definice výrazu Kořen slova. Co znamená odborný pojem Kořen slova z kategorie Český jazyk?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Kořen slova sdílet s přáteli a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Kořen slova patří do sekce Český jazyk

Klíčová slova: slovo, Kořen slova, terminologie, formulace, Český jazyk, definice pojmu, názvosloví, termín, terminus technicus, lexikon, Český jazyk, význam pojmu, co znamená, vysvětlení, význam slova, odborný výraz, slovník, přesný výraz


Pojem Kořen slova je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Kořen slova? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Kořen v lingvistice označuje jednotlivý morfém slova, který nese základní význam. Nelze ho dále členit na menší významové jednotky. Přidáváním předpon a přípon a spojováním s jinými kořeny se vytvářejí nová slova a modifikuje původní význam. Z jednoho nebo více kořenů, případně i z jedné nebo více předpon a přípon, se skládá kmen slova.

Linky na další online zdroje

Hledat videa s názvem Kořen slova na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kořen slova ve Wikimedia Commons

Najít výraz Kořen slova ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Kořen slova na Google.cz

Najít slovo Kořen slova ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít výraz Kořen slova ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Kořen slova například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Kořen slova? resp. jaká je definice termínu Kořen slova? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kořen slova, odpověď na dotaz co je to Kořen slova?. Víte např. kdo to je Jan Chvojka? Znáte a víte kdo je Hana Zagorová? Ke každému slovo může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Český jazyk. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?