Co je to?
Definice výrazu Kořen slova. Co znamená odborný pojem Kořen slova z kategorie Český jazyk?

Co to je Kořen slova? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Kořen slova?

Kořen slova je jazykovědný pojem. Kořen je ta část slova, která je nositelem základního významu. Tento základ již nelze dále dělit na jednotky, které by měly význam. Kořen slova a jeho význam je možno pozměňovat a upravovat přidáváním předpon a přípon nebo spojením s dalšími kořeny. Tak vznikají nová slova a dochází k posunu původního významu. Ke kořenu slova se mohou přidávat i koncovky, které vyjadřují mluvnické kategorie, ale nemění význam.


Co je to Kořen slova? Význam slova, termín, Definice výrazu Kořen slova. Co znamená odborný pojem Kořen slova z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Kořen slova s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Kořen slova je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: co znamená, co je to Kořen slova?, význam, Český jazyk, terminus technicus, odborný výraz, synonymum, význam pojmu, slovník, slovo, termín, pojem, definice, přesný výraz, terminologie, význam slova, lexikon, wiki


Pojem Kořen slova je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Kořen slova dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Kořen v lingvistice označuje jednotlivý morfém slova, který nese základní význam. Nelze ho dále členit na menší významové jednotky. Přidáváním předpon a přípon a spojováním s jinými kořeny se vytvářejí nová slova a modifikuje původní význam. Z jednoho nebo více kořenů, případně i z jedné nebo více předpon a přípon, se skládá kmen slova.

Další informační zdroje

Hledat videa s názvem Kořen slova na Youtube

Najít slovo Kořen slova ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Kořen slova ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kořen slova ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Kořen slova ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít výraz Kořen slova ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Kořen slova například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Kořen slova? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Kořen slova? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kořen slova, odpověď na dotaz co je to Kořen slova?. Víte např. kdo to je Tomáš Kašpar? Znáte a víte kdo je Hana Zagorová? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Český jazyk. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?