Co je to?
Výraz, termín, definice slova Kořen slova. Co znamená odborný pojem Kořen slova z kategorie Český jazyk?

Co je to Kořen slova? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Kořen slova?

Kořen slova je jazykovědný pojem. Kořen je ta část slova, která je nositelem základního významu. Tento základ již nelze dále dělit na jednotky, které by měly význam. Kořen slova a jeho význam je možno pozměňovat a upravovat přidáváním předpon a přípon nebo spojením s dalšími kořeny. Tak vznikají nová slova a dochází k posunu původního významu. Ke kořenu slova se mohou přidávat i koncovky, které vyjadřují mluvnické kategorie, ale nemění význam.


Co je to Kořen slova? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Kořen slova. Co znamená odborný pojem Kořen slova z kategorie Český jazyk?

Provozovatel neručí za aktuálnost a přesnost informací v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Kořen slova sdílejte s vašimi kamarády na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Termín Kořen slova je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: přesný výraz, vysvětlení, wiki, definice, odborný výraz, popis, termín, význam slova, co je to Kořen slova?, Český jazyk, Kořen slova, definice pojmu, lexikon, názvosloví, slovo, co to je, význam pojmu, odborné názvosloví


Pojem Kořen slova je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Kořen slova dozvíte následující

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Kořen v lingvistice označuje jednotlivý morfém slova, který nese základní význam. Nelze ho dále členit na menší významové jednotky. Přidáváním předpon a přípon a spojováním s jinými kořeny se vytvářejí nová slova a modifikuje původní význam. Z jednoho nebo více kořenů, případně i z jedné nebo více předpon a přípon, se skládá kmen slova.

Jiné informační zdroje o pojmu Kořen slova

Zkusit najít heslo Kořen slova ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Kořen slova na Youtube

Najít termín Kořen slova ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kořen slova ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kořen slova ve Wikimedia Commons

Vyhledat výraz Kořen slova ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Kořen slova například v evropském vyhledávači Qwant, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve Wikizdrojích nebo v Google překladači.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Kořen slova? resp. jaký je význam slova Kořen slova? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kořen slova, odpověď na dotaz co je to Kořen slova?. Víte např. kdo to je Veronika Arichteva? Znáte a víte kdo je Martin Maxa? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Český jazyk. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?