Co je to?
Definice výrazu, termínu Kořen slova. Co znamená odborný pojem Kořen slova z kategorie Český jazyk?

Co je Kořen slova? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Kořen slova?

Kořen slova je jazykovědný pojem. Kořen je ta část slova, která je nositelem základního významu. Tento základ již nelze dále dělit na jednotky, které by měly význam. Kořen slova a jeho význam je možno pozměňovat a upravovat přidáváním předpon a přípon nebo spojením s dalšími kořeny. Tak vznikají nová slova a dochází k posunu původního významu. Ke kořenu slova se mohou přidávat i koncovky, které vyjadřují mluvnické kategorie, ale nemění význam.


Co je to Kořen slova? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Kořen slova. Co znamená odborný pojem Kořen slova z kategorie Český jazyk?

Informace jsou bez jakékoliv záruky, neručíme za faktickou správnost, aktuálnost a jazykovou přesnost uvedených informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Výraz Kořen slova je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: význam, odborný výraz, slovník, názvosloví, odborné názvosloví, lexikon, termín, slovo, synonymum, terminologie, definice pojmu, wiki, přesný význam, popis, vysvětlení, terminus technicus, formulace, co znamená


Pojem Kořen slova je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Kořen slova?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Kořen v lingvistice označuje jednotlivý morfém slova, který nese základní význam. Nelze ho dále členit na menší významové jednotky. Přidáváním předpon a přípon a spojováním s jinými kořeny se vytvářejí nová slova a modifikuje původní význam. Z jednoho nebo více kořenů, případně i z jedné nebo více předpon a přípon, se skládá kmen slova.

Jiné zdroje informací o pojmu Kořen slova

Vyhledat pojem Kořen slova ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít frázi Kořen slova ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít pojem Kořen slova ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Kořen slova ve vyhledávači Yahoo

Hledat videa s názvem Kořen slova na Youtube

Najít heslo Kořen slova ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Kořen slova například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Teď už víte co znamená slovo Kořen slova? resp. co to je Kořen slova? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kořen slova, odpověď na dotaz co je to Kořen slova?. Víte např. kdo to je Koumák? Znáte a víte kdo je Jiří Macháček? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Radíme proto zkusit hledat pojem Kořen slova v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je Český jazyk. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na popisy termínů, zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?