Co je to?
Definice odborného termínu, slova Touha. Co znamená pojem Touha z kategorie Psychologie?

Co je to Touha? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Touha

Touha je pocit, při kterém si člověk přeje něco, co není zcela přesně definováno a je jen malá naděje na to, že tento pocit bude naplněn a uspokojen. Podobá se přání a potřebě, odlišuje se však od nich sílou, stálostí a vzdáleností od předmětu touhy.
Často bývá motivem pro určité jednání, může však být i příčinou frustrace a stesku. Jedná se o typické lidské cítění.


Co je to Touha? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Touha. Co znamená pojem Touha z kategorie Psychologie?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Touha patří do sekce Psychologie

Klíčová slova: odborné názvosloví, co to je, názvosloví, Psychologie, informace, definice pojmu, terminus technicus, význam, přesný význam, definice, přesný výraz, heslo, lexikon, terminologie, synonymum, vysvětlení, pojem, formulace


Pojem Touha je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Touha?

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Touha je silný a reflektovaný nenaplněný vztah k něčemu, co by si člověk přál, zejména když předmět touhy je vzdálený, neurčitý a naděje na splnění je malá. Od potřeby se liší stálostí a vzdáleností předmětu, od přání svou naléhavostí. Žádost a buddhistická „žízeň“ (tanhá) je naproti tomu méně reflektovaná. Touha může člověka tížit jako stesk, je však také důležitým motivem jednání.

Další informační zdroje o slovu Touha

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Touha ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Touha ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít termín Touha ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Touha ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Touha na Google.cz

Najít pojem Touha ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Touha například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Touha? resp. jaká je definice slova Touha? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Touha, odpověď na dotaz co je to Touha?. Víte např. kdo to je Vodohospodář? Znáte a víte kdo je Skaut? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Psychologie. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.