Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Výsledovka. Co znamená pojem Výsledovka z kategorie Účetnictví?

Co to je Výsledovka? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Výsledovka

Výsledovka je zkrácené označení pro výkaz zisku a ztráty. Jedná se o shrnutí výsledků hospodaření účetní jednotky za určitou sledovanou dobu a jejich porovnání s minulým obdobím. Je z ní možno získat přehled o finanční výkonnosti za sledované období.
Výsledkovka je jednou z povinných částí účetní uzávěrky. Zisk vyjadřuje rozsah toho, jak výnosy překročily náklady vynaložené na jeho tvorbu, jako ztráta se označuje situace, kdy je částka nákladů vyšší než částka výnosů.


Co je to Výsledovka? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Výsledovka. Co znamená pojem Výsledovka z kategorie Účetnictví?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Výsledovka můžete sdílet s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Výsledovka je v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: Účetnictví, co je to Výsledovka?, vysvětlení, pojem, informace, synonymum, termín, co to je, odborné názvosloví, lexikon, Výsledovka, význam slova, terminologie, Účetnictví, odborný výraz, heslo, význam, formulace


Pojem Výsledovka je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Výsledovka?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Výkaz zisku a ztráty (někdy zkráceně výsledovka) ukazuje, jakého výsledku hospodaření účetní jednotka dosáhla za sledované období, včetně porovnání s obdobím minulým. Výkaz zisku a ztráty je povinnou součástí účetní závěrky vyhotovené jak podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), tak podle právní úpravy účetnictví platné v ČR (zákon o účetnictví a navazující předpisy). Zatímco rozvaha je statická a zachycuje aktiva a pasiva v daném okamžiku sestavování rozvahy (rozvaha je sestavena vždy "k určitému datu"), výkaz zisků a ztrát vyjadřuje finanční výkonnost za určitý časový interval (výkaz "za období"). Zisk měří rozsah, v jakém výnosy překročily v účetním období náklady vynaložené na jeho tvorbu, ztráta vyjadřuje situaci, kdy suma nákladů převyšuje sumu výnosů. Pro získání detailnějšího přehledu o hospodaření společnosti je vhodné si prostudovat i výroční zprávu a přílohu k účetní závěrce, kde bývají uvedeny další doplňující informace.

Další informační zdroje

Hledat pojem Výsledovka ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Výsledovka ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat termín Výsledovka ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Výsledovka ve Wikizdrojích

Hledat termín Výsledovka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Výsledovka ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Výsledovka například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve videích na Youtube, ve Wikislovníku nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Výsledovka? resp. co přesně označuje termín Výsledovka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Výsledovka, odpověď na dotaz co je to Výsledovka?. Víte např. kdo to je Chuligán? Znáte a víte kdo je Lobbista? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Účetnictví Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, významy slov, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na pozadí vašeho počítače z partnerské stránky. Na výběr máte z mnoha kategorií jako zvířátka nebo příroda.