Co je to?
Výraz, termín, definice slova Výsledovka. Co znamená odborný pojem Výsledovka z kategorie Účetnictví?

Co je to Výsledovka? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Výsledovka?

Výsledovka je zkrácené označení pro výkaz zisku a ztráty. Jedná se o shrnutí výsledků hospodaření účetní jednotky za určitou sledovanou dobu a jejich porovnání s minulým obdobím. Je z ní možno získat přehled o finanční výkonnosti za sledované období.
Výsledkovka je jednou z povinných částí účetní uzávěrky. Zisk vyjadřuje rozsah toho, jak výnosy překročily náklady vynaložené na jeho tvorbu, jako ztráta se označuje situace, kdy je částka nákladů vyšší než částka výnosů.


Co je to Výsledovka? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Výsledovka. Co znamená odborný pojem Výsledovka z kategorie Účetnictví?

Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen pro server Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text se známými prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Výsledovka patří do sekce Účetnictví

Klíčová slova: co je to Výsledovka?, informace, Účetnictví, přesný výraz, Účetnictví, vysvětlení, Výsledovka, slovník, slovo, termín, význam pojmu, definice pojmu, odborné názvosloví, heslo, popis, definice, terminus technicus, wiki


Pojem Výsledovka je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Výsledovka? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Výkaz zisku a ztráty (někdy zkráceně výsledovka) ukazuje, jakého výsledku hospodaření účetní jednotka dosáhla za sledované období, včetně porovnání s obdobím minulým. Výkaz zisku a ztráty je povinnou součástí účetní závěrky vyhotovené jak podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), tak podle právní úpravy účetnictví platné v ČR (zákon o účetnictví a navazující předpisy). Zatímco rozvaha je statická a zachycuje aktiva a pasiva v daném okamžiku sestavování rozvahy (rozvaha je sestavena vždy "k určitému datu"), výkaz zisků a ztrát vyjadřuje finanční výkonnost za určitý časový interval (výkaz "za období"). Zisk měří rozsah, v jakém výnosy překročily v účetním období náklady vynaložené na jeho tvorbu, ztráta vyjadřuje situaci, kdy suma nákladů převyšuje sumu výnosů. Pro získání detailnějšího přehledu o hospodaření společnosti je vhodné si prostudovat i výroční zprávu a přílohu k účetní závěrce, kde bývají uvedeny další doplňující informace.

Další informace o pojmu Výsledovka hledejte v níže uvedených zdrojích

Vyhledat heslo Výsledovka ve Wikizdrojích

Zkusit najít termín Výsledovka ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Výsledovka na Youtube

Vyhledat slovo Výsledovka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Výsledovka na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Výsledovka ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Výsledovka například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Výsledovka? resp. jaká je definice slova Výsledovka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Výsledovka, odpověď na dotaz co je to Výsledovka?. Víte např. kdo to je Rozhodce? Znáte a víte kdo je Rohing? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je Účetnictví. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na pozadí vašeho počítače z partnerské stránky. Na výběr máte z mnoha kategorií jako zvířátka nebo příroda.