Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Výsledovka. Co znamená pojem Výsledovka z kategorie Účetnictví?

Co to je Výsledovka? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Výsledovka?

Výsledovka je zkrácené označení pro výkaz zisku a ztráty. Jedná se o shrnutí výsledků hospodaření účetní jednotky za určitou sledovanou dobu a jejich porovnání s minulým obdobím. Je z ní možno získat přehled o finanční výkonnosti za sledované období.
Výsledkovka je jednou z povinných částí účetní uzávěrky. Zisk vyjadřuje rozsah toho, jak výnosy překročily náklady vynaložené na jeho tvorbu, jako ztráta se označuje situace, kdy je částka nákladů vyšší než částka výnosů.


Co je to Výsledovka? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Výsledovka. Co znamená pojem Výsledovka z kategorie Účetnictví?

Texty mohou obsahovat chyby. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Definici slova Výsledovka můžete sdílet se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Výsledovka je v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: odborné názvosloví, definice pojmu, definice, terminus technicus, odborný výraz, lexikon, popis, informace, synonymum, Účetnictví, vysvětlení, co znamená, heslo, Výsledovka, termín, slovo, význam, názvosloví


Pojem Výsledovka je v kategorii Účetnictví, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Výsledovka?

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Výkaz zisku a ztráty (někdy zkráceně výsledovka) ukazuje, jakého výsledku hospodaření účetní jednotka dosáhla za sledované období, včetně porovnání s obdobím minulým. Výkaz zisku a ztráty je povinnou součástí účetní závěrky vyhotovené jak podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), tak podle právní úpravy účetnictví platné v ČR (zákon o účetnictví a navazující předpisy). Zatímco rozvaha je statická a zachycuje aktiva a pasiva v daném okamžiku sestavování rozvahy (rozvaha je sestavena vždy "k určitému datu"), výkaz zisků a ztrát vyjadřuje finanční výkonnost za určitý časový interval (výkaz "za období"). Zisk měří rozsah, v jakém výnosy překročily v účetním období náklady vynaložené na jeho tvorbu, ztráta vyjadřuje situaci, kdy suma nákladů převyšuje sumu výnosů. Pro získání detailnějšího přehledu o hospodaření společnosti je vhodné si prostudovat i výroční zprávu a přílohu k účetní závěrce, kde bývají uvedeny další doplňující informace.

Linky na další online zdroje

Zkusit najít heslo Výsledovka na Google.cz

Vyhledat výraz Výsledovka ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Výsledovka ve Wikizdrojích

Vyhledat pojem Výsledovka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Výsledovka ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Výsledovka na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Výsledovka například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Výsledovka? resp. jaká je definice slova Výsledovka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Výsledovka, odpověď na dotaz co je to Výsledovka?. Víte např. kdo to je Světec? Znáte a víte kdo je Vlastizrádce? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Účetnictví). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na pozadí vašeho počítače z partnerské stránky. Na výběr máte z mnoha kategorií jako zvířátka nebo příroda.