Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Mysl. Co znamená pojem Mysl z kategorie Psychologie?

Co to je Mysl? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Mysl

Mysl je abstraktní název s různými definicemi a přesně neurčenými vlastnostmi. Ty se mění podle použití v různých souvislostech. Obecně bývá mysl a její používání přisuzováno člověku, v některých případech lze pojem použít i u dalších zástupců živočišné říše.
Vědecké obory považují za mysl souhrn vůle, rozumových a paměťových procesů, možností vnímání, pocitů a představivosti. Pojmem se zabývá psychologie, filozofie, neurologie, přírodní vědy a další, ale také náboženství.


Co je to Mysl? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Mysl. Co znamená pojem Mysl z kategorie Psychologie?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Mysl je v sekci Psychologie

Klíčová slova: odborný výraz, názvosloví, co znamená, terminus technicus, slovo, Psychologie, význam pojmu, význam slova, odborné názvosloví, přesný výraz, přesný význam, význam, Psychologie, co to je, Mysl, informace, definice, wiki


Pojem Mysl je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Mysl? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Mysl je soubor rozumu, vnímání, vůle, paměti, představivosti a cítění. Termín „mysl“ je do značné míry abstraktní a v různých kontextech se jeho definice a vlastnosti mění. Obvykle se mysl považuje za čistě lidskou záležitost, ale o mysli se někdy uvažuje i u zvířat. Často se pojem „mysl“ vztahuje jen k myšlenkovým procesům rozumu.
Předmětem zájmu je mysl ve filozofii, psychologii, neurovědě a kognitivních vědách obecně. V některých náboženstvích je mysl oddělená od těla, a obvykle se pak ztotožňuje s duší. V přírodních vědách se mysl považuje za způsob popsání některých částí lidského mozku.

Další zdroje informací

Hledat heslo Mysl ve Wikizdrojích

Vyhledat slovo Mysl ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Mysl ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Mysl na Youtube

Zkusit najít heslo Mysl na Google.cz

Vyhledat heslo Mysl ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Mysl například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Mysl? resp. jaký je význam pojmu Mysl? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mysl, odpověď na dotaz co je to Mysl?. Víte např. kdo to je Radek Vondráček? Znáte a víte kdo je Emma Smetana? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Mysl v jiné sekci než Psychologie. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?