Co je to?
Výraz, termín, definice slova Vrstevnice. Co znamená odborný pojem Vrstevnice z kategorie Cestování?

Co je to Vrstevnice? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Vrstevnice

Vrstevnice je pojmenování křivky, která v terénu i na mapě spojuje body stejné nadmořské výšky, která byla předem určena. Řadí se mezi izolinie. Na mapě se vrstevnice zakreslují s pravidelným výškovým rozdílem, který bývá označen v legendě mapy. Tam, kde se na mapě nacházejí vrstevnice blíže u sebe, je terén tvořen strmým svahem.
U některých křivek se uvádí nadmořská výška buď přímo u vrstevnice, nebo v rámu mapy.


Co je to Vrstevnice? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Vrstevnice. Co znamená odborný pojem Vrstevnice z kategorie Cestování?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Vrstevnice s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Vrstevnice patří do kategorie cestování

Klíčová slova: cestování, terminologie, Vrstevnice, co to je, slovník, přesný význam, význam pojmu, lexikon, heslo, terminus technicus, odborné názvosloví, co znamená, vysvětlení, wiki, definice pojmu, definice, přesný výraz, co je to Vrstevnice?


Pojem Vrstevnice je v kategorii cestování, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Vrstevnice?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Vrstevnice (také izohypsa) je křivka, která na mapě či v terénu spojuje body se stejnou, předem určenou nadmořskou výškou. Pro vyhotovení vrstevnicové mapy jsou vrstevnice voleny s pravidelným výškovým rozdílem – ekvidistancí (základním intervalem vrstevnic). Ten bývá uveden v legendě. Vrstevnice patří mezi izolinie.

Vrstevnice na mapě

Vrstevnice na turistické mapě. Zdroj: OpenStreetMap.org, © Přispěvatelé OpenStreetMap, licence: CC BY-SA
Vrstevnice na turistické mapě. Zdroj: OpenStreetMap.org, © Přispěvatelé OpenStreetMap, licence: CC BY-SA


Hledejte pojem Vrstevnice v následujících vyhledávačích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Vrstevnice ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít pojem Vrstevnice na Google.cz

Vyhledat heslo Vrstevnice ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat výraz Vrstevnice ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Vrstevnice ve Wikimedia Commons

Vyhledat výraz Vrstevnice ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Vrstevnice například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, v evropském vyhledávači Qwant nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Nyní už nejspíš víte jaký je přesný význam slova Vrstevnice? resp. co označuje slovo Vrstevnice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vrstevnice, odpověď na dotaz co je to Vrstevnice?. Víte např. kdo to je Úchylák? Znáte a víte kdo je Valérie Zawadská? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než cestování). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.