Co je to?
Definice odborného termínu, slova Vrstevnice. Co znamená pojem Vrstevnice z kategorie Cestování?

Co je to Vrstevnice? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Vrstevnice

Vrstevnice je pojmenování křivky, která v terénu i na mapě spojuje body stejné nadmořské výšky, která byla předem určena. Řadí se mezi izolinie. Na mapě se vrstevnice zakreslují s pravidelným výškovým rozdílem, který bývá označen v legendě mapy. Tam, kde se na mapě nacházejí vrstevnice blíže u sebe, je terén tvořen strmým svahem.
U některých křivek se uvádí nadmořská výška buď přímo u vrstevnice, nebo v rámu mapy.


Co je to Vrstevnice? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Vrstevnice. Co znamená pojem Vrstevnice z kategorie Cestování?

Žádným způsobem neručíme za informace nebo obsah uvedený na těchto internetových stránkách. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Vrstevnice? Pak se o ní podělte s jinými lidmi na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Termín Vrstevnice je v kategorii cestování

Klíčová slova: slovo, cestování, wiki, co je to Vrstevnice?, přesný význam, Vrstevnice, odborný výraz, význam slova, slovník, popis, pojem, cestování, termín, heslo, informace, terminus technicus, definice pojmu, formulace


Pojem Vrstevnice je v kategorii cestování, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Vrstevnice dozvíte následující

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Vrstevnice (také izohypsa) je křivka, která na mapě či v terénu spojuje body se stejnou, předem určenou nadmořskou výškou. Pro vyhotovení vrstevnicové mapy jsou vrstevnice voleny s pravidelným výškovým rozdílem – ekvidistancí (základním intervalem vrstevnic). Ten bývá uveden v legendě. Vrstevnice patří mezi izolinie.

Vrstevnice na mapě

Vrstevnice na turistické mapě. Zdroj: OpenStreetMap.org, © Přispěvatelé OpenStreetMap, licence: CC BY-SA
Vrstevnice na turistické mapě. Zdroj: OpenStreetMap.org, © Přispěvatelé OpenStreetMap, licence: CC BY-SA


Linky na další online zdroje

Najít výraz Vrstevnice ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Vrstevnice ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem Vrstevnice ve Wikizdrojích

Hledat pojem Vrstevnice ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Vrstevnice ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Vrstevnice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Vrstevnice například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Právě jste zjistili jaká je definice slova Vrstevnice? resp. co znamená slovo Vrstevnice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vrstevnice, odpověď na dotaz co je to Vrstevnice?. Víte např. kdo to je Loktař? Znáte a víte kdo je Miroslav Táborský? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto hledat termín Vrstevnice hledat i v jiných kategoriích (než cestování). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.