Co je to?
Odborný výraz, definice slova Vrstevnice. Co znamená pojem Vrstevnice z kategorie Cestování?

Co je to Vrstevnice? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Vrstevnice?

Vrstevnice je pojmenování křivky, která v terénu i na mapě spojuje body stejné nadmořské výšky, která byla předem určena. Řadí se mezi izolinie. Na mapě se vrstevnice zakreslují s pravidelným výškovým rozdílem, který bývá označen v legendě mapy. Tam, kde se na mapě nacházejí vrstevnice blíže u sebe, je terén tvořen strmým svahem.
U některých křivek se uvádí nadmořská výška buď přímo u vrstevnice, nebo v rámu mapy.


Co je to Vrstevnice? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Vrstevnice. Co znamená pojem Vrstevnice z kategorie Cestování?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Vrstevnice s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Vrstevnice se nachází v sekci Cestování

Klíčová slova: termín, wiki, co je to Vrstevnice?, co to je, význam pojmu, vysvětlení, terminologie, formulace, Cestování, odborný výraz, Cestování, lexikon, co znamená, přesný význam, definice, přesný výraz, definice pojmu, Vrstevnice


Pojem Vrstevnice je v kategorii Cestování, ilustrační obrázek

Co označuje termín Vrstevnice? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Vrstevnice (také izohypsa) je křivka, která na mapě či v terénu spojuje body se stejnou, předem určenou nadmořskou výškou. Pro vyhotovení vrstevnicové mapy jsou vrstevnice voleny s pravidelným výškovým rozdílem – ekvidistancí (základním intervalem vrstevnic). Ten bývá uveden v legendě. Vrstevnice patří mezi izolinie.

Vrstevnice na mapě

Vrstevnice na turistické mapě. Zdroj: OpenStreetMap.org, © Přispěvatelé OpenStreetMap, licence: CC BY-SA
Vrstevnice na turistické mapě. Zdroj: OpenStreetMap.org, © Přispěvatelé OpenStreetMap, licence: CC BY-SA


Jiné zdroje informací o pojmu Vrstevnice

Vyhledat pojem Vrstevnice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Vrstevnice ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Vrstevnice ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít pojem Vrstevnice ve Wikizdrojích

Hledat pojem Vrstevnice ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Vrstevnice ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Vrstevnice například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Vrstevnice? resp. jaká je definice slova Vrstevnice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vrstevnice, odpověď na dotaz co je to Vrstevnice?. Víte např. kdo to je Freddie Mercury? Znáte a víte kdo je Makléř? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Cestování. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.