Co je to?
Odborný výraz, definice slova Vrstevnice. Co znamená pojem Vrstevnice z kategorie Cestování?

Co je to Vrstevnice? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Vrstevnice?

Vrstevnice je pojmenování křivky, která v terénu i na mapě spojuje body stejné nadmořské výšky, která byla předem určena. Řadí se mezi izolinie. Na mapě se vrstevnice zakreslují s pravidelným výškovým rozdílem, který bývá označen v legendě mapy. Tam, kde se na mapě nacházejí vrstevnice blíže u sebe, je terén tvořen strmým svahem.
U některých křivek se uvádí nadmořská výška buď přímo u vrstevnice, nebo v rámu mapy.


Co je to Vrstevnice? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Vrstevnice. Co znamená pojem Vrstevnice z kategorie Cestování?

Veškeré texty jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Vrstevnice? Potom se o definici podělte s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Vrstevnice se nachází v kategorii Cestování

Klíčová slova: heslo, termín, synonymum, pojem, slovník, terminus technicus, význam, co znamená, Cestování, popis, Vrstevnice, formulace, lexikon, vysvětlení, odborné názvosloví, informace, co to je, slovo


Pojem Vrstevnice je v kategorii Cestování, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Vrstevnice? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Vrstevnice (také izohypsa) je křivka, která na mapě či v terénu spojuje body se stejnou, předem určenou nadmořskou výškou. Pro vyhotovení vrstevnicové mapy jsou vrstevnice voleny s pravidelným výškovým rozdílem – ekvidistancí (základním intervalem vrstevnic). Ten bývá uveden v legendě. Vrstevnice patří mezi izolinie.

Vrstevnice na mapě

Vrstevnice na turistické mapě. Zdroj: OpenStreetMap.org, © Přispěvatelé OpenStreetMap, licence: CC BY-SA
Vrstevnice na turistické mapě. Zdroj: OpenStreetMap.org, © Přispěvatelé OpenStreetMap, licence: CC BY-SA


Linky na jiné informační zdroje

Hledat videa s názvem Vrstevnice na Youtube

Najít slovo Vrstevnice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Vrstevnice ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Vrstevnice na Google.cz

Hledat pojem Vrstevnice ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat slovo Vrstevnice ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Vrstevnice například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Vrstevnice? resp. jaká je definice slova Vrstevnice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vrstevnice, odpověď na dotaz co je to Vrstevnice?. Víte např. kdo to je Kardiak? Znáte a víte kdo je Osobnost? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Cestování). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.