Co je to?
Definice výrazu, termínu Vrstevnice. Co znamená odborný pojem Vrstevnice z kategorie Cestování?

Co je Vrstevnice?

Co znamená termín Vrstevnice? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Vrstevnice je pojmenování křivky, která v terénu i na mapě spojuje body stejné nadmořské výšky, která byla předem určena. Řadí se mezi izolinie. Na mapě se vrstevnice zakreslují s pravidelným výškovým rozdílem, který bývá označen v legendě mapy. Tam, kde se na mapě nacházejí vrstevnice blíže u sebe, je terén tvořen strmým svahem.
U některých křivek se uvádí nadmořská výška buď přímo u vrstevnice, nebo v rámu mapy.


Co je to Vrstevnice? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Vrstevnice. Co znamená odborný pojem Vrstevnice z kategorie Cestování?

Vyhrazujeme si možnost chyb v uvedených textech. Text byl vytvořen autorkami právě pro projekt Superia.cz

Zaujala vás definice slova Vrstevnice? Pak se o tuto stránku podělte s blízkými na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Pojem Vrstevnice je v kategorii cestování

Klíčová slova: význam pojmu, co to je, lexikon, názvosloví, pojem, cestování, Vrstevnice, co je to Vrstevnice?, heslo, wiki, odborný výraz, definice pojmu, popis, terminologie, co znamená, synonymum, termín, přesný výraz


Pojem Vrstevnice je v kategorii cestování, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Vrstevnice? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Vrstevnice (také izohypsa) je křivka, která na mapě či v terénu spojuje body se stejnou, předem určenou nadmořskou výškou. Pro vyhotovení vrstevnicové mapy jsou vrstevnice voleny s pravidelným výškovým rozdílem – ekvidistancí (základním intervalem vrstevnic). Ten bývá uveden v legendě. Vrstevnice patří mezi izolinie.

Vrstevnice na mapě

Vrstevnice na turistické mapě. Zdroj: OpenStreetMap.org, © Přispěvatelé OpenStreetMap, licence: CC BY-SA
Vrstevnice na turistické mapě. Zdroj: OpenStreetMap.org, © Přispěvatelé OpenStreetMap, licence: CC BY-SA


Další informační zdroje o slovu Vrstevnice

Vyhledat slovo Vrstevnice ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít Vrstevnice ve Wikislovníku

Hledat pojem Vrstevnice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Vrstevnice ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít slovo Vrstevnice ve vyhledávači Yandex

Najít pojem Vrstevnice ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Vrstevnice například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v metavyhledávači Info.com, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Google překladači.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Teď už víte jaký je význam slova Vrstevnice? resp. co označuje slovo Vrstevnice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vrstevnice, odpověď na dotaz co je to Vrstevnice?. Víte např. kdo to je Petr Nárožný? Znáte a víte kdo je Adéla Gondíková? Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než cestování). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie cestování, cestování autem, vrstevnice, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.