Co je to?
Výraz, termín, definice slova Esej. Co znamená odborný pojem Esej z kategorie Literatura?

Co je to Esej? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Esej

Esej je literární útvar, který se řadí k literárně publicistickému žánru. Esej bývá úvahou na určité téma, má kratší nebo střední rozsah. Problémy se posuzují v širším kontextu, autor se zamýšlí na fakty a hodnotí je. Typické je kladení otázek a hledání odpovědí. Naznačována bývají i řešení. Autor hovoří se sebou i s čtenářem.
Eseje se nejčastěji zaměřují na literární, politická, společenská, vědecká a umělecká témata. Esej může mít i fotografickou nebo filmovou podobu.


Co je to Esej? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Esej. Co znamená odborný pojem Esej z kategorie Literatura?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Esej je v sekci literatura

Klíčová slova: vysvětlení, přesný význam, termín, synonymum, odborný výraz, pojem, formulace, literatura, názvosloví, definice, lexikon, slovo, co je to Esej?, terminologie, wiki, Esej, význam slova, co znamená


Pojem Esej je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co označuje termín Esej? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Esej (řeckého původu, latinsky exagium - vážení, francouzsky essai - pokus, zkouška; v češtině maskulinum i femininum) je literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu, úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení. Autor eseje posuzuje problém v širším kontextu, komentuje současná řešení a naznačuje nová, často klade otázky a společně se čtenářem na ně hledá odpověď. Esej je tedy jakýsi dialog autora se sebou samým i se čtenářem. Je často psána živým, obrazným jazykem. Nejběžnějšími tématy je: literatura, politika, věda, umění, společnost apod.

Další možné informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Esej ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Esej ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Esej na Youtube

Vyhledat termín Esej ve Wikislovníku

Vyhledat výraz Esej ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Esej ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Esej například ve Wikizdrojích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Esej? resp. co se skrývá pod slovem Esej? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Esej, odpověď na dotaz co je to Esej?. Víte např. kdo to je Nacionalista? Znáte a víte kdo je Ježíšek? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Esej i v jiných kategoriích (než literatura). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.