Co je to?
Odborný výraz, definice slova Úvěrový podvod. Co znamená pojem Úvěrový podvod z kategorie Právo?

Co je to Úvěrový podvod? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Úvěrový podvod

Úvěrový podvod je trestný čin dle § 211 českého trestního zákoníku. Dopustí se ho ten, který při sjednávání nebo čerpání úvěrové smlouvy uvede zkreslené nebo nepravdivé údaje, či důležité údaje zamlčí. Dále se úvěrového podvodu dopouští osoba, která bez souhlasu věřitele použije prostředky z úvěru k jinému účelu, než za jakým byl sjednán. Za trestný čin úvěrového podvodu hrozí trest odnětí svobody v délce 6 měsíců až 10 let.


Co je to Úvěrový podvod? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Úvěrový podvod. Co znamená pojem Úvěrový podvod z kategorie Právo?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Úvěrový podvod sdílet s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Úvěrový podvod patří do sekce Právo

Klíčová slova: význam slova, terminus technicus, význam pojmu, termín, význam, definice, přesný význam, terminologie, wiki, názvosloví, co to je, přesný výraz, heslo, lexikon, co je to Úvěrový podvod?, pojem, Úvěrový podvod, Právo


Pojem Úvěrový podvod je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Úvěrový podvod? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Úvěrový podvod spočívá v zamlčení a/nebo uvádění nepravdivých či hrubě zkreslených údajů v souvislosti se sjednáváním úvěrové smlouvy, případně/eventuálně v použití prostředků získaných účelovým úvěrem na jiný než určený účel bez souhlasu věřitele. Tento zvláštní druh podvodu je upraven v § 211 českého trestního zákoníku.

Jiné zdroje informací o pojmu Úvěrový podvod

Hledat slovo Úvěrový podvod ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem Úvěrový podvod ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat slovo Úvěrový podvod na Google.cz

Zkusit najít heslo Úvěrový podvod ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Úvěrový podvod ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Úvěrový podvod ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Úvěrový podvod například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, ve Wikizdrojích nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Úvěrový podvod? resp. co přesně znamená slovo Úvěrový podvod? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Úvěrový podvod, odpověď na dotaz co je to Úvěrový podvod?. Víte např. kdo to je Mila Kunis? Znáte a víte kdo je Lama? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Úvěrový podvod v jiné sekci než Právo. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.