Co je to?
Odborný výraz, definice slova Číslovka. Co znamená pojem Číslovka z kategorie Český jazyk?

Co je to Číslovka? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Číslovka?

Číslovka je slovo, které je nositelem číselného významu a označuje pořadí, počet, podíl, množství, násobek.
Číslovky mají různé významy, podle toho se pak dále člení na základní, druhové, řadové násobné či podílné. Číslovka dále může být určitá nebo neurčitá. Určitá číslovka vyjadřuje určitý počet nebo přesné počadí, neurčitá číslovka naopak ani počet ani pořadí nevyjadřuje. Číslovka může stát samostatně nebo ve spojení s dalším slovním druhem.


Co je to Číslovka? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Číslovka. Co znamená pojem Číslovka z kategorie Český jazyk?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Číslovka s kolegy na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Číslovka je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: formulace, heslo, wiki, slovník, synonymum, názvosloví, definice, Český jazyk, význam slova, přesný výraz, termín, informace, co je to Číslovka?, vysvětlení, lexikon, terminologie, přesný význam, terminus technicus


Pojem Číslovka je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Číslovka?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Číslovka (lat. numerale, plurál numeralia) je slovní druh, kterým se vyjadřuje počet, pořadí, násobenost, díl celku apod.

Hledejte výraz Číslovka v dalších zdrojích

Zkusit najít termín Číslovka ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Číslovka na Youtube

Zkusit najít Číslovka ve Wikislovníku

Zkusit najít slovo Číslovka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Číslovka ve Wikimedia Commons

Najít slovo Číslovka ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Číslovka například ve fulltextu Google.cz, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Teď už znáte odpověď na otázku co to je Číslovka? resp. co se skrývá pod slovem Číslovka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Číslovka, odpověď na dotaz co je to Číslovka?. Víte např. kdo to je Jöel Veltman? Znáte a víte kdo je Záletník? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Číslovka i v jiných kategoriích (než Český jazyk). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.