Co je to?
Odborný výraz, definice slova Ex offo. Co znamená slovo Ex offo z kategorie Právo?

Co je Ex offo? Definice pojmu

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Ex offo?

Ex offo je výraz užívaný především v oblasti práva. Pojem ex offo pochází z latiny a jeho význam je z moci úřední, z úřední povinnosti nebo na úřední příkaz. V právu takto bývá označován především soudem přidělený obhájce.
To znamená, že obviněný má ze zákona nárok na obhájce, ale pokud si ho nezvolí sám, je mu tento obhájce úředně přidělen. Obhájce ex offo je sdvokát, který přípd musí převzít, odmítnout tuto povinnost lzepouze z velmi závažných důvodů. Jinou variantou výrazu ex offo je ex officio.


Co je to Ex offo? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Ex offo. Co znamená slovo Ex offo z kategorie Právo?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Ex offo) můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Ex offo patří do kategorie právo

Klíčová slova: odborný výraz, popis, co je to Ex offo?, Ex offo, co znamená, synonymum, co to je, odborné názvosloví, pojem, přesný význam, význam pojmu, právo, terminus technicus, definice pojmu, vysvětlení, názvosloví, lexikon, informace


Pojem Ex offo je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín Ex offo? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Ex offo je v právním prostředí býv. Rakouska-Uherska zavedená zkratka jinak i v dalších právních řádech běžného latinského výrazu ex officio, který znamená z úřední moci, povinnosti, z úředního příkazu. V právnické terminologii se obvykle jedná o soudem přiděleného obhájce (tzv. obhájce nebo advokát ex offo). Nositel funkce nebo úřadu, který je z jejich titulu automaticky (ex officio) nositelem jiné funkce, se označuje virilista.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Hledat videa s názvem Ex offo na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ex offo ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít heslo Ex offo ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ex offo ve Wikimedia Commons

Zkusit najít Ex offo ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít slovo Ex offo ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Ex offo například ve fulltextu Google.cz, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, ve Wikislovníku nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Nyní již víte co znamená slovo Ex offo? resp. jaká je definice slova Ex offo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ex offo, odpověď na dotaz co je to Ex offo?. Víte např. kdo to je Gary Oldman? Znáte a víte kdo je Anna Polívková? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je právo. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.