Co je to?
Odborný výraz, definice slova Básnická licence. Co znamená pojem Básnická licence z kategorie Literatura?

Co je to Básnická licence? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Básnická licence?

Básnická licence je výraz z oblasti umění. Pojem je původem z latiny, velmi často se používá v literatuře pro pojmenování situace, kdy se umělecké dílo značně odchýlí od tradičních norem. Může se jednat o normy společenské, historické, jazykové a podobně. Tento odklon je v případě básnické licence úmyslný.
Jde tedy o určitou tvůrčí svobodu a volnost autora, kdy mění původní předlohu podle vlastního uměleckého záměru. Jde často i o uměleckou fikci.


Co je to Básnická licence? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Básnická licence. Co znamená pojem Básnická licence z kategorie Literatura?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Básnická licence sdílejte s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Básnická licence je v kategorii Literatura

Klíčová slova: přesný význam, formulace, význam, význam slova, terminologie, definice pojmu, termín, co znamená, slovník, přesný výraz, co to je, informace, význam pojmu, lexikon, wiki, popis, odborné názvosloví, synonymum


Pojem Básnická licence je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Básnická licence dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Souslovím básnická licence (latinsky licentia poetica) je označován literární či obecně umělecký pojem, jímž se vyjadřuje skutečnost, kdy se nějaké literární (nebo i jiné umělecké dílo) výrazně záměrně odchyluje od ustálené jazykové, literární, historické, společenské (či jiné) normy, zvyklosti, úzu, tradice, faktografie apod.

Další informační zdroje

Vyhledat termín Básnická licence na Google.cz

Hledat termín Básnická licence ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat slovo Básnická licence ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Básnická licence ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Básnická licence ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Básnická licence ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Básnická licence například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Básnická licence? resp. jaký je přesný význam slova Básnická licence? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Básnická licence, odpověď na dotaz co je to Básnická licence?. Víte např. kdo to je Amanda Lear? Znáte a víte kdo je Youtuber? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Literatura. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.