Co je to?
Výraz, termín, definice slova Elektrolyt. Co znamená odborný pojem Elektrolyt z kategorie Chemie?

Co je to Elektrolyt? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Elektrolyt

Elektrolyt může být roztok nebo tavenina, která vede elektrický proud. Proud se zde nepřenáší jako u kovů prostřednictvím elektronů, ale pomocí iontů. Ty jsou však větší a mají menší pohyblivost, proto se elektrolyty vyznačují nižší vodivostí ve srovnání s kovy.
Elektrolyty vznikají především při rozpouštění iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech.


Co je to Elektrolyt? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Elektrolyt. Co znamená odborný pojem Elektrolyt z kategorie Chemie?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Elektrolyt doporučujeme sdílet s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Elektrolyt se nachází v sekci chemie

Klíčová slova: co to je, význam, odborné názvosloví, význam pojmu, slovo, odborný výraz, informace, terminologie, wiki, chemie, heslo, Elektrolyt, popis, vysvětlení, pojem, chemie, význam slova, názvosloví


Pojem Elektrolyt je v kategorii chemie, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Elektrolyt?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud. Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty. Ionty jsou proti elektronům větší, jejich pohyblivost je menší, takže vodivost je u elektrolytů nižší než u kovů. Proto jsou elektrolyty označovány jako vodiče II. řádu. Je k nalezení i v tužkových bateriích. Krystalické iontové sloučeniny – soli rovněž mohou vést elektrický proud, a to přenosem iontů například přes neobsazené uzly (vakance) jejich krystalové mřížky. Takové materiály (obvykle tuhé roztoky) nazýváme tuhými elektrolyty.

Více informací o pojmu Elektrolyt lze najít v následujících zdrojích

Hledat termín Elektrolyt ve Wikizdrojích

Zkusit najít heslo Elektrolyt ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Elektrolyt ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat termín Elektrolyt na Google.cz

Hledat heslo Elektrolyt ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Elektrolyt na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Elektrolyt například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Elektrolyt? resp. jaký je přesný význam slova Elektrolyt? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elektrolyt, odpověď na dotaz co je to Elektrolyt?. Víte např. kdo to je Egocentrik? Znáte a víte kdo je Sókratés? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Elektrolyt hledat i v jiných kategoriích (než chemie) Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.