Co je to?
Definice odborného termínu, slova Elektrolyt. Co znamená pojem Elektrolyt z kategorie Chemie?

Co je to Elektrolyt? Význam slova

Co znamená termín Elektrolyt? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Elektrolyt může být roztok nebo tavenina, která vede elektrický proud. Proud se zde nepřenáší jako u kovů prostřednictvím elektronů, ale pomocí iontů. Ty jsou však větší a mají menší pohyblivost, proto se elektrolyty vyznačují nižší vodivostí ve srovnání s kovy.
Elektrolyty vznikají především při rozpouštění iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech.


Co je to Elektrolyt? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Elektrolyt. Co znamená pojem Elektrolyt z kategorie Chemie?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s vašimi známými a kamarády na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Termín Elektrolyt je v sekci chemie

Klíčová slova: význam, co to je, co je to Elektrolyt?, slovník, vysvětlení, chemie, význam pojmu, definice, názvosloví, terminus technicus, lexikon, synonymum, termín, odborné názvosloví, heslo, definice pojmu, slovo, wiki


Pojem Elektrolyt je v kategorii chemie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Elektrolyt? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud. Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty. Ionty jsou proti elektronům větší, jejich pohyblivost je menší, takže vodivost je u elektrolytů nižší než u kovů. Proto jsou elektrolyty označovány jako vodiče II. řádu. Je k nalezení i v tužkových bateriích. Krystalické iontové sloučeniny – soli rovněž mohou vést elektrický proud, a to přenosem iontů například přes neobsazené uzly (vakance) jejich krystalové mřížky. Takové materiály (obvykle tuhé roztoky) nazýváme tuhými elektrolyty.

Další informační zdroje

Vyhledat slovo Elektrolyt na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Elektrolyt ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Elektrolyt ve Wikimedia Commons

Hledat výraz Elektrolyt ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Elektrolyt ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Elektrolyt na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Elektrolyt například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, ve Wikizdrojích nebo v Lingea slovnících.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Právě jste zjistili jaká je definice slova Elektrolyt? resp. co se skrývá pod slovem Elektrolyt? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elektrolyt, odpověď na dotaz co je to Elektrolyt?. Víte např. kdo to je Jakub Olbert? Znáte a víte kdo je Aristotelés? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je chemie. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.