Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Elektrolyt. Co znamená pojem Elektrolyt z kategorie Chemie?

Co to je Elektrolyt? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Elektrolyt

Elektrolyt může být roztok nebo tavenina, která vede elektrický proud. Proud se zde nepřenáší jako u kovů prostřednictvím elektronů, ale pomocí iontů. Ty jsou však větší a mají menší pohyblivost, proto se elektrolyty vyznačují nižší vodivostí ve srovnání s kovy.
Elektrolyty vznikají především při rozpouštění iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech.


Co je to Elektrolyt? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Elektrolyt. Co znamená pojem Elektrolyt z kategorie Chemie?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Elektrolyt s přáteli a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Elektrolyt patří do kategorie Chemie

Klíčová slova: Chemie, význam, synonymum, formulace, definice pojmu, definice, Chemie, Elektrolyt, slovo, vysvětlení, pojem, wiki, názvosloví, přesný výraz, co znamená, heslo, terminus technicus, co to je


Pojem Elektrolyt je v kategorii Chemie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Elektrolyt? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud. Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty. Ionty jsou proti elektronům větší, jejich pohyblivost je menší, takže vodivost je u elektrolytů nižší než u kovů. Proto jsou elektrolyty označovány jako vodiče II. řádu. Je k nalezení i v tužkových bateriích. Krystalické iontové sloučeniny – soli rovněž mohou vést elektrický proud, a to přenosem iontů například přes neobsazené uzly (vakance) jejich krystalové mřížky. Takové materiály (obvykle tuhé roztoky) nazýváme tuhými elektrolyty.

Více informací o pojmu Elektrolyt lze najít v následujících zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Elektrolyt ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Elektrolyt ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Elektrolyt na Google.cz

Zkusit najít slovo Elektrolyt ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Elektrolyt ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Elektrolyt na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Elektrolyt například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikizdrojích, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Elektrolyt? resp. jaký je význam pojmu Elektrolyt? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elektrolyt, odpověď na dotaz co je to Elektrolyt?. Víte např. kdo to je Bono? Znáte a víte kdo je Oportunista? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Chemie). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.