Co je to?
Odborný výraz, definice slova Elektrolyt. Co znamená pojem Elektrolyt z kategorie Chemie?

Co je Elektrolyt? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Elektrolyt

Elektrolyt může být roztok nebo tavenina, která vede elektrický proud. Proud se zde nepřenáší jako u kovů prostřednictvím elektronů, ale pomocí iontů. Ty jsou však větší a mají menší pohyblivost, proto se elektrolyty vyznačují nižší vodivostí ve srovnání s kovy.
Elektrolyty vznikají především při rozpouštění iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech.


Co je to Elektrolyt? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Elektrolyt. Co znamená pojem Elektrolyt z kategorie Chemie?

Text zveřejněný na těchto webových stránkách má pouze informativní charakter a může obsahovat nepřesnosti či chyby. Napsáno redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Elektrolyt doporučujeme sdílet se známými prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Výraz Elektrolyt se nachází v sekci chemie

Klíčová slova: slovo, popis, wiki, názvosloví, vysvětlení, slovník, heslo, Elektrolyt, přesný význam, informace, co je to Elektrolyt?, co to je, význam slova, pojem, definice, formulace, odborný výraz, synonymum


Pojem Elektrolyt je v kategorii chemie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Elektrolyt? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud. Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty. Ionty jsou proti elektronům větší, jejich pohyblivost je menší, takže vodivost je u elektrolytů nižší než u kovů. Proto jsou elektrolyty označovány jako vodiče II. řádu. Je k nalezení i v tužkových bateriích. Krystalické iontové sloučeniny – soli rovněž mohou vést elektrický proud, a to přenosem iontů například přes neobsazené uzly (vakance) jejich krystalové mřížky. Takové materiály (obvykle tuhé roztoky) nazýváme tuhými elektrolyty.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Najít slovo Elektrolyt ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Elektrolyt ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Elektrolyt na Google.cz

Hledat videa s názvem Elektrolyt na Youtube

Hledat termín Elektrolyt ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Elektrolyt ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Elektrolyt například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, v metavyhledávači Info.com nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Nyní již víte co znamená slovo Elektrolyt? resp. jaký je význam slova Elektrolyt? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elektrolyt, odpověď na dotaz co je to Elektrolyt?. Víte např. kdo to je Celibátník? Znáte a víte kdo je Heinrich Hertz? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než chemie). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.