Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Elektrolyt. Co znamená pojem Elektrolyt z kategorie Chemie?

Co to je Elektrolyt? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Elektrolyt?

Elektrolyt může být roztok nebo tavenina, která vede elektrický proud. Proud se zde nepřenáší jako u kovů prostřednictvím elektronů, ale pomocí iontů. Ty jsou však větší a mají menší pohyblivost, proto se elektrolyty vyznačují nižší vodivostí ve srovnání s kovy.
Elektrolyty vznikají především při rozpouštění iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech.


Co je to Elektrolyt? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Elektrolyt. Co znamená pojem Elektrolyt z kategorie Chemie?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Elektrolyt doporučujeme sdílet s kolegy na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Elektrolyt se nachází v sekci Chemie

Klíčová slova: synonymum, přesný výraz, heslo, definice pojmu, význam, lexikon, popis, terminologie, vysvětlení, pojem, terminus technicus, Chemie, slovo, odborný výraz, informace, definice, Chemie, formulace


Pojem Elektrolyt je v kategorii Chemie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Elektrolyt? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud. Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty. Ionty jsou proti elektronům větší, jejich pohyblivost je menší, takže vodivost je u elektrolytů nižší než u kovů. Proto jsou elektrolyty označovány jako vodiče II. řádu. Je k nalezení i v tužkových bateriích. Krystalické iontové sloučeniny – soli rovněž mohou vést elektrický proud, a to přenosem iontů například přes neobsazené uzly (vakance) jejich krystalové mřížky. Takové materiály (obvykle tuhé roztoky) nazýváme tuhými elektrolyty.

Jiné informační zdroje o pojmu Elektrolyt

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Elektrolyt ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat termín Elektrolyt ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít termín Elektrolyt ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít slovo Elektrolyt ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Elektrolyt ve Wikislovníku

Hledat pojem Elektrolyt ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Elektrolyt například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve videích na Youtube nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Elektrolyt? resp. jaký je přesný význam slova Elektrolyt? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elektrolyt, odpověď na dotaz co je to Elektrolyt?. Víte např. kdo to je Sára Korbelová? Znáte a víte kdo je Apoštol? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Chemie. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.