Co je to?
Definice výrazu Decentralizace. Co znamená odborný pojem Decentralizace z kategorie Politika?

Co je Decentralizace? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Decentralizace

Stav, kdy se z vyšších složek či pater systému převádějí pravomoci na nižší složky systému. Decentralizovaná společnost je taková, kdy jsou pravomoci týkající se správy území úplně v pravomoci těch nejnižších orgánů, například obcí, které se samy starají o svou správu nezávisle na ústředních orgánech. Obce potom podléhají jenom určité formě dozoru z centra.


Co je to Decentralizace? Význam slova, termín, Definice výrazu Decentralizace. Co znamená odborný pojem Decentralizace z kategorie Politika?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s ostatními na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Decentralizace je v sekci politika

Klíčová slova: terminologie, Decentralizace, pojem, definice, přesný výraz, význam, význam pojmu, informace, heslo, co to je, popis, politika, co znamená, odborné názvosloví, odborný výraz, definice pojmu, slovo, názvosloví


Pojem Decentralizace je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Decentralizace? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Decentralizaci lze popsat jako delegování (přenesení) pravomocí a s tím souvisejících odpovědností z vyšších (nadřízených) složek systému (obvykle systému správního,administrativního apod.) na nižší (podřízené) složky téhož systému. V případě zcela decentralizovaného uspořádání jsou složky, na které byly pravomoci delegovány, úplně nezávislé na ústředních orgánech, svoje úkoly plní samostatně a jen ve stanoveném rozsahu podléhají dozoru prováděnému z centra. V oblasti veřejné správy je výrazem decentralizace existence územní samosprávy a její poměr k ústředním orgánům státní správy. Určité kompetence jsou tedy přeneseny na obce, kraje. Cílem je, že nižší celky mají lepší povědomí o dění ve svém okolí, jsou blíže problémům, potřebám a jejich rozhodování by tak mělo být efektivnější. Snáz by mělo docházet k zabezpečování potřebných statků a služeb občanům. Dopady by se měly projevit efektivnějším hospodařením, dochází i k decentralizaci fiskální politiky. S politickým převratem na našem území, proběhla také změna samosprávy a významně se začaly projevovat prvky decentralizace. Reforma samosprávního sektoru přinesla odklon od centralismu, který se postupně utužoval od roku 1948 a skončil s politickou transformací. Nové nastavení veřejné správy a zákonná platforma, se staly důležitou součástí pro vstup do EU.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Hledat heslo Decentralizace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat výraz Decentralizace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Decentralizace ve Wikizdrojích

Vyhledat heslo Decentralizace ve vyhledávači Qwant

Najít výraz Decentralizace ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Decentralizace ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Decentralizace například ve fulltextu Yahoo.com, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Decentralizace? resp. co znamená slovo Decentralizace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Decentralizace, odpověď na dotaz co je to Decentralizace?. Víte např. kdo to je Odborný asistent? Znáte a víte kdo je Separatista? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je politika. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to chachar? nebo kdo je socka? Nejen tyto hanlivé pojmy naleznete na těchto stránkách.