Co je to?
Definice odborného termínu, slova Decentralizace. Co znamená pojem Decentralizace z kategorie Politika?

Co je to Decentralizace? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Decentralizace

Stav, kdy se z vyšších složek či pater systému převádějí pravomoci na nižší složky systému. Decentralizovaná společnost je taková, kdy jsou pravomoci týkající se správy území úplně v pravomoci těch nejnižších orgánů, například obcí, které se samy starají o svou správu nezávisle na ústředních orgánech. Obce potom podléhají jenom určité formě dozoru z centra.


Co je to Decentralizace? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Decentralizace. Co znamená pojem Decentralizace z kategorie Politika?

Přes veškeré přiměřené úsilí tomu, aby informace na těchto stránkách byly správné, jejich přesnost nelze stoprocetně zaručit. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text (Decentralizace) můžete sdílet s kolegy na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Decentralizace patří do kategorie politika

Klíčová slova: význam, politika, odborné názvosloví, politika, terminologie, wiki, heslo, přesný význam, termín, terminus technicus, formulace, definice, slovo, co to je, co znamená, slovník, význam slova, informace


Pojem Decentralizace je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Decentralizace?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Decentralizaci lze popsat jako delegování (přenesení) pravomocí a s tím souvisejících odpovědností z vyšších (nadřízených) složek systému (obvykle systému správního,administrativního apod.) na nižší (podřízené) složky téhož systému. V případě zcela decentralizovaného uspořádání jsou složky, na které byly pravomoci delegovány, úplně nezávislé na ústředních orgánech, svoje úkoly plní samostatně a jen ve stanoveném rozsahu podléhají dozoru prováděnému z centra. V oblasti veřejné správy je výrazem decentralizace existence územní samosprávy a její poměr k ústředním orgánům státní správy. Určité kompetence jsou tedy přeneseny na obce, kraje. Cílem je, že nižší celky mají lepší povědomí o dění ve svém okolí, jsou blíže problémům, potřebám a jejich rozhodování by tak mělo být efektivnější. Snáz by mělo docházet k zabezpečování potřebných statků a služeb občanům. Dopady by se měly projevit efektivnějším hospodařením, dochází i k decentralizaci fiskální politiky. S politickým převratem na našem území, proběhla také změna samosprávy a významně se začaly projevovat prvky decentralizace. Reforma samosprávního sektoru přinesla odklon od centralismu, který se postupně utužoval od roku 1948 a skončil s politickou transformací. Nové nastavení veřejné správy a zákonná platforma, se staly důležitou součástí pro vstup do EU.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Zkusit najít výraz Decentralizace ve Wikislovníku

Hledat výraz Decentralizace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Decentralizace ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem Decentralizace ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Decentralizace na Youtube

Zkusit najít termín Decentralizace ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Decentralizace například ve fulltextu Google.cz, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Decentralizace? resp. co znamená slovo Decentralizace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Decentralizace, odpověď na dotaz co je to Decentralizace?. Víte např. kdo to je Stárek? Znáte a víte kdo je Sofie Chrtková? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste hledat odborný výraz Decentralizace i v jiné sekci než je kategorie politika. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to chachar? nebo kdo je socka? Nejen tyto hanlivé pojmy naleznete na těchto stránkách.