Co je to?
Výraz, termín, definice slova Sokl. Co znamená odborný pojem Sokl z kategorie Stavebnictví?

Co je to Sokl? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Sokl?

Sokl je ve stavebnictví podstavec zdi.


Co je to Sokl? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Sokl. Co znamená odborný pojem Sokl z kategorie Stavebnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Sokl se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Sokl patří do kategorie Stavebnictví

Klíčová slova: heslo, Sokl, přesný význam, názvosloví, popis, synonymum, lexikon, slovník, vysvětlení, co znamená, význam pojmu, pojem, informace, Stavebnictví, terminus technicus, definice, termín, význam


Pojem Sokl je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

Další informační zdroje o slovu Sokl

Hledat heslo Sokl ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Sokl ve vyhledávači Yandex

Najít heslo Sokl na Google.cz

Zkusit najít výraz Sokl ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít pojem Sokl ve Wikislovníku

Hledat slovo Sokl ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Sokl například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, ve videích na Youtube, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Sokl? resp. co znamená výraz Sokl? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Sokl, odpověď na dotaz co je to Sokl?. Víte např. kdo to je Svatá Barbora? Znáte a víte kdo je Opatrovník? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Stavebnictví). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.