Co je to?
Definice výrazu Strofa. Co znamená odborný pojem Strofa z kategorie Literatura?

Co je Strofa? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Strofa

Strofa neboli česky sloka je skupina vzniklá spojením jednotlivých veršů, které jsou jednotné zvukově i významově a tvoří myšlenkový celek. Má určitý vzorec pro rytmus i rým, které se pak v celé básni pravidelně opakují.
Sloky se skládají z různého počtu veršů, ty mohou mít odlišné uspořádání a rýmy různě rozložené. Strofy mohou mít individuální uspořádání nebo tradiční podobu. K nejčastěji používaným patří tercina, oktáva či oblíbený sonet.


Co je to Strofa? Význam slova, termín, Definice výrazu Strofa. Co znamená odborný pojem Strofa z kategorie Literatura?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Strofa je v sekci literatura

Klíčová slova: vysvětlení, terminologie, co je to Strofa?, terminus technicus, odborný výraz, termín, Strofa, formulace, co znamená, názvosloví, význam, slovo, definice, pojem, význam pojmu, slovník, lexikon, přesný výraz


Pojem Strofa je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Strofa?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Strofa (česky sloka) vzniká spojením jednotlivých veršů a představuje obvykle nějaký myšlenkový celek. Některé typy strof se ustálily a mají normovanou podobu.

♦ distichon – dvojverší (první a druhý verš se vzájemně doplňují, rozvíjí, nebo popírají), viz elegické distichon a hrdinské dvojverší.
♦ tercina – tříveršová strofa, v níž se rýmuje 1. a 3. verš, střední je spojen rýmem s lichými verši následujícího tříverší
♦ ritornel – lyrické trojverší
♦ stance – strofa složená z šesti veršů se střídavými rýmy a dvou veršů s rýmy sdruženými
♦ decima – desetiveršová strofa se čtyřmi různě umístěnými rýmy

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Strofa ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít slovo Strofa ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Strofa ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Strofa ve Wikimedia Commons

Zkusit najít Strofa ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Strofa ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Strofa například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, v Microsoft Bing, v metavyhledávači Info.com nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Strofa? resp. jaký je přesný význam slova Strofa? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Strofa, odpověď na dotaz co je to Strofa?. Víte např. kdo to je Seřizovač CNC? Znáte a víte kdo je Platón? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než literatura). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.