Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Pentalogie. Co znamená pojem Pentalogie z kategorie Literatura?

Co to je Pentalogie? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Pentalogie

Pentalogie bývá obvykle označení pro dílo, které má pět částí. Ty spolu sice souvisejí, ale mohou existovat i samostatně. Souvislost mezi díly se může týkat motivu, obsahu nebo problému, který se vine všemi částmi.
Pentalogie vznikaly již v nejstarší literatuře i ve středověku. Jsou známy i z filmové tvorby, kde je ovšem počet dílů dán úspěšností u diváků, proto by se měl používat jen u definitivně uzavřených děl.


Co je to Pentalogie? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Pentalogie. Co znamená pojem Pentalogie z kategorie Literatura?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Pentalogie) můžete sdílet s přáteli a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Pentalogie patří do kategorie Literatura

Klíčová slova: význam pojmu, heslo, definice pojmu, termín, vysvětlení, popis, lexikon, odborný výraz, definice, wiki, význam slova, pojem, odborné názvosloví, význam, slovník, přesný výraz, synonymum, Literatura


Pojem Pentalogie je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Pentalogie?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pentalogie (z řec. pente, pět) je umělecké (nejčastěji literární) dílo o pěti relativně samostatných částech, které spolu souvisejí motivicky, látkově nebo problémově.
Jednu z prvních pentalogií můžeme najít již v Bibli ve Starém zákoně. Jedná se o Tóru, řecky Pentateuch neboli Pět knih Mojžíšových, tj. prvních pět biblických knih (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium). Podobně existuje pět základních konfuciánských textů uspořádaných Konfuciem (Kniha proměn, Kniha dokumentů, Kniha písní, Kniha obřadů a Letopisy jar a podzimů).
Ze středověké literatury je známá Pateřice (Chamse) perského básníka Nizámího obsahující pět eposů (Pokladnice tajemství, Chosrau a Šírín , Lajlá a Madžnún, Sedm obrazů a Kniha o Alexandrovi).

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Hledat pojem Pentalogie ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat výraz Pentalogie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Pentalogie na Google.cz

Hledat videa s názvem Pentalogie na Youtube

Vyhledat slovo Pentalogie ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Pentalogie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Pentalogie například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Pentalogie? resp. co znamená výraz Pentalogie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pentalogie, odpověď na dotaz co je to Pentalogie?. Víte např. kdo to je Lékárník? Znáte a víte kdo je Outsider? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Literatura). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.