Co je to?
Výraz, termín, definice slova Pentalogie. Co znamená odborný pojem Pentalogie z kategorie Literatura?

Co je to Pentalogie? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Pentalogie?

Pentalogie bývá obvykle označení pro dílo, které má pět částí. Ty spolu sice souvisejí, ale mohou existovat i samostatně. Souvislost mezi díly se může týkat motivu, obsahu nebo problému, který se vine všemi částmi.
Pentalogie vznikaly již v nejstarší literatuře i ve středověku. Jsou známy i z filmové tvorby, kde je ovšem počet dílů dán úspěšností u diváků, proto by se měl používat jen u definitivně uzavřených děl.


Co je to Pentalogie? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Pentalogie. Co znamená odborný pojem Pentalogie z kategorie Literatura?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Pentalogie doporučujeme sdílet s vašimi přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Pentalogie se nachází v sekci literatura

Klíčová slova: slovník, terminus technicus, synonymum, význam slova, literatura, názvosloví, co znamená, lexikon, definice, popis, co je to Pentalogie?, přesný význam, terminologie, literatura, heslo, význam, informace, formulace


Pojem Pentalogie je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Pentalogie?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Pentalogie (z řec. pente, pět) je umělecké (nejčastěji literární) dílo o pěti relativně samostatných částech, které spolu souvisejí motivicky, látkově nebo problémově.
Jednu z prvních pentalogií můžeme najít již v Bibli ve Starém zákoně. Jedná se o Tóru, řecky Pentateuch neboli Pět knih Mojžíšových, tj. prvních pět biblických knih (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium). Podobně existuje pět základních konfuciánských textů uspořádaných Konfuciem (Kniha proměn, Kniha dokumentů, Kniha písní, Kniha obřadů a Letopisy jar a podzimů).
Ze středověké literatury je známá Pateřice (Chamse) perského básníka Nizámího obsahující pět eposů (Pokladnice tajemství, Chosrau a Šírín , Lajlá a Madžnún, Sedm obrazů a Kniha o Alexandrovi).

Další informační zdroje

Najít slovo Pentalogie ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Pentalogie ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Pentalogie na Youtube

Hledat slovo Pentalogie ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Pentalogie ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Pentalogie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Pentalogie například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Pentalogie? resp. co označuje slovo Pentalogie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pentalogie, odpověď na dotaz co je to Pentalogie?. Víte např. kdo to je Učeň? Znáte a víte kdo je Jaroslav Šabata? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než literatura). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Píše se správně pýr nebo pír? A co to vůbec je? Pokud nevíte, podívejte se na stránku sem.