Co je to?
Definice výrazu, termínu Klatba. Co znamená odborný pojem Klatba z kategorie Náboženství?

Co je Klatba? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Klatba

Klatba neboli interdikt je název pro těžký trest, který používalo jak právo církevní, ta i světské. Právo církevní klatbu dodnes nezrušilo. Církevní klatba znamenala úplné nebo částečné vyloučení z účasti na církevním životě. Ve smyslu světského práva se jednalo také o těžký trest, který však potrestaného zbavil všech práv. Takového člověka již nechránili ani lidé, ani bozi. Ostatní lidé mu nesměli pomáhat, poskytovat mu přístřeší, jídlo či pití. Tato pravidla platila i ve starých právních systémech. Římané ho spojovali s vyhnanstvím, Germáni umožňovali takového člověka beztrestně i zabít. Později se v klatbě ocitali pouze lidé, kteří porušovali veřejný mír.
Klatba pak byla využívána také jako donucovací prostředek a majetek provinilého připadal vládci. Klatby byly využívány také jako politické prostředky. V Anglii byla klatba spojována s možností církevního útočiště, kdy se viník musel zavázat k definitivnímu odchodu z vlasti. Klatba, hlavně z politických důvodů, se poměrně dlouho udržela i ve Francii.


Co je to Klatba? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Klatba. Co znamená odborný pojem Klatba z kategorie Náboženství?

Pečlivě jsme prošli a zkontrolovali všechny naše texty. Přesto se však může stát, že zde objevíte chybu nebo překlep. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s přáteli na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Výraz Klatba je v kategorii náboženství

Klíčová slova: význam slova, terminologie, terminus technicus, definice, vysvětlení, náboženství, pojem, wiki, co to je, co znamená, heslo, popis, Klatba, lexikon, odborný výraz, formulace, co je to Klatba?, názvosloví


Pojem Klatba je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Klatba dozvíte následující

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Klatba znamená zákaz účasti na svátostech a je to druhý nejtěžší církevní trest kanonického práva (po exkomunikaci). Potrestaný interdiktem nesmí sloužit mši ani žádné jiné bohoslužby, ani při nich nesmí asistovat. Nesmí udělovat svátosti a svátostiny, svátosti pak nesmí ani přijímat. Interdikt je definován v kodexu kanonického práva, kánonech 1331 a 1332.

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Hledat videa s názvem Klatba na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Klatba ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Klatba na Google.cz

Vyhledat termín Klatba ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Klatba ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Klatba ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Klatba například ve Wikizdrojích, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, v evropském vyhledávači Qwant nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Teď už víte jaká je definice termínu Klatba? resp. co se přesně ukrývá za slovem Klatba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Klatba, odpověď na dotaz co je to Klatba?. Víte např. kdo to je Richard Feynman? Znáte a víte kdo je Jan Saudek? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než náboženství). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.