Co je to?
Výraz, termín, definice slova Šedá ekonomika. Co znamená odborný pojem Šedá ekonomika z kategorie Ekonomie?

Co je to Šedá ekonomika? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Šedá ekonomika?

Šedá ekonomika je název jevu, který existoval již v minulých stoletích, ale pojmenován byl až v době po druhé světové válce. Zkoumán byl v souvislosti s tržní ekonomikou. Jde o ekonomiku duální, skrytou a neformální, která funguje současně s oficiální podobou ekonomiky. Šedá ekonomika působí na základě porušování norem. Zahrnuje všechny vztahy a činnosti, které se pohybují na hraně zákona a málokdy mohou být postihovány.
Z těchto aktivit plyne značný zisk, který není daněn. Šedá ekonomika vzniká kvůli daňovému systému tam, kde vládne tržní ekonomika, u ekonomiky pánované centrálně je příčinou nerovnovážný stav mezi nabídkou a poptávkou. Jedná se o problém na mezinárodní úrovni, proto je řešen i spoluprací mezi státy.


Co je to Šedá ekonomika? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Šedá ekonomika. Co znamená odborný pojem Šedá ekonomika z kategorie Ekonomie?

Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Šedá ekonomika patří do sekce ekonomie

Klíčová slova: vysvětlení, definice, popis, synonymum, wiki, význam, ekonomie, termín, terminus technicus, co znamená, terminologie, co je to Šedá ekonomika?, heslo, definice pojmu, odborné názvosloví, význam pojmu, názvosloví, Šedá ekonomika


Pojem Šedá ekonomika je v kategorii ekonomie, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Šedá ekonomika?

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Pojem „šedá ekonomika“ se objevil poprvé po druhé světové válce, i když existence tohoto druhu ekonomiky je historicky doložena nejméně několik století. Intenzivní zájem odborníků o tento fenomén začal na počátku sedmdesátých let 20. století ve státech s tržní ekonomikou.
Je označována také jako neoficiální, stínová, neformální, skrytá, ale používá se také označení duální, paralelní, podzemní, druhá. V cizích jazycích: SRN Schattenwirtschaft, Francie economie souterraine, Itálie economia sommersa nebo occupazione occulta, v Nizozemí oficieuze circuit, grizje sector nebo schmerezone.
Do šedé ekonomiky se zahrnují jakékoliv ekonomické činnosti a vztahy, které porušují běžně užívané normy etické, společenské, morální a obchodní (např. korupce, praní špinavých peněz, daňové úniky, práce na černo). Tyto činnosti jsou většinou na hranici zákona, a proto jsou jen velmi těžko postižitelné. Obecně se dá říct, že šedá ekonomika zahrnuje takové činnosti, ze kterých plyne příjem a tento příjem není hlášen příslušnému úřadu, tzn. není zdaněn, je skryt.

Zkuste zjistit více informací o slovu Šedá ekonomika v následujících zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Šedá ekonomika ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Šedá ekonomika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Šedá ekonomika na Youtube

Najít výraz Šedá ekonomika na Google.cz

Vyhledat pojem Šedá ekonomika ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Šedá ekonomika ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Šedá ekonomika například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Šedá ekonomika? resp. co se přesně ukrývá za slovem Šedá ekonomika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Šedá ekonomika, odpověď na dotaz co je to Šedá ekonomika?. Víte např. kdo to je Johnny Depp? Znáte a víte kdo je Šovinista? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než ekonomie). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.